projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa
01.12.2022
" "

Bukowiński Festiwal Nauki odbywa się od 2015 roku w różnych miasteczkach i miastach w Polsce, Ukrainie, Rumunii. Jest to spotkanie naukowców z lokalnym środowiskiem, jest to również spotkanie badaczy z Bukowińczykami licznie przybywającymi na wykłady, wystawy i rozmowy festiwalowe. W sumie do 2022 roku włącznie zorganizowano 26 takich wydarzeń.

Cele Bukowińskiego Festiwalu Nauki to:

  • upowszechnienie wiedzy o Bukowinie jako regionie wielokulturowym oraz o innych regionach i środowiskach społecznych zróżnicowanych wewnętrznie,
  • popularyzacja wiedzy o językach regionu Europy Środkowej,
  • oddolna integracja społeczna mieszkańców Europy Środkowej,
  • promowanie postaw otwartych, nastawionych na dialog i współpracę (przełamywanie poczucia obcości międzykulturowej i międzygeneracyjnej),
  • przełamywanie stereotypów i uprzedzeń wynikających z braku wiedzy o Innych (główny nacisk położony zostanie na etnosy zamieszkujące Europę Środkową),
  • poszerzanie wiedzy członków społeczeństwa na temat kultur mniejszości,
  • animowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

2795

 

22.12.2021
" "

Jadwiga Kuczabińska ukształtowała w pewien sposób mnie, moje myślenie, kierunek mojego zainteresowania. W 1990 roku wysłała bowiem mnie na studia do Polski, interesując się moim rozwojem naukowym do dziś. Obchodziła w sierpniu 2021 roku 80-rocznice swoich urodzin. Dziś na tę część składam Jej hołd oraz podziękowanie w postaci tych wspomnień, życząc jednocześnie wiele lat życia w zdrowiu.

Za działalność na rzecz krzewienia kultury polskiej uzyskała nagrody i odznaczenia: w 1993 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej; w 1996 roku Odznaka Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Jadwiga Wanda Kuczabińska urodziła się 28 sierpnia 1941 roku w Czerniowcach. Dzieciństwo Jadwigi nie było już tak kolorowe, Jadwiga Kuczabińska wspomina: „Pierwsze dziecinne wspomnienie utrwalone w pamięci jak na zdjęciu – to długa ulica z ciągnącym się w nieskończoność szeregiem idących ludzi, których konwojowali żołnierze z bronią i szczekającymi bez przerwy psami – owczarkami. Tam wśród tego tłumu był mój Ojciec. Prowadzono ich etapem pieszym z więzienia miejskiego na dworzec kolejowy. Rodziny aresztowanych stały na chodnikach trasy, żegnając się z bliskimi płaczem i krzykami rozpaczy. Ten widok i krzyki śnią mi się w nocy do dziś. A moja matka szła tą drogą ze mną czteroletnią na rękach, żebym choć chwilami mogła widzieć ojca. To było 15 listopada 1945 roku”.

9321

 

08.11.2021
" "

14 sierpnia 2021 roku po raz pierwszy w Nowogrodzie Bobrzańskim, w powiecie zielonogórskim, odbyła się szósta edycja Bukowińskiego Festiwalu Nauki, którą uroczyście otworzyli prof. Helena Krasowska, dr Magdalena Pokrzyńska oraz Paweł Mierzwiak – burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego. W programie festiwalu znalazły się wykłady popularno-naukowe z serii „Bliscy nieznajomi”. Pierwszy z prelegentów dr Krzysztof Nowak zaprezentował licznie zgromadzonej publiczności dokumenty reemigrantów z Bukowiny na ziemię lubuską. W swoim wystąpieniu skupił się na gminie Nowogród Bobrzański, omawiając z której dokładnie części Bukowiny przybyli reemigranci, jaki mieli status społeczny i jak przebiegał ich transport. Dr Joanna Gorzelana bazując na książce „Gwarili na Bukowinie. Baśnie, legendy i historie prawdziwe” przedstawiła ludowe opowiadania bukowińskie. Z podań tych możemy dowiedzieć się o warunkach życia mieszkańców Bukowiny podczas niewoli tureckiej w XVII wieku, reperkusjach wojny prowadzonej przez „hosudara” mołdawsko-wołoskiego, warunkach egzystencji w czasach dwudziestolecia międzywojennego czy wydarzeniach drugiej wojny światowej. Jak się okazało wielu osobą uczestniczącym w festiwalu opowieści te nie były obce. Kolejnym prelegentem był Bartosz Kuświk – animator i menedżer kultury, który zaprezentował zespoły bukowińskie jako kreatorów lokalnej kultury. Zwrócił uwagę na to, że wiele sztandarowych wydarzeń społeczno-kulturalnych odbywających się na terenie województwa lubuskiego i dolnośląskiego ma swoje korzenie w przedstawicielach folklorystycznych zespołów bukowińskich – lokalnych animatorach życia kulturalnego. Zbigniew Kowalski – dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” opowiedział o genezie festiwalu oraz zaprezentował dorobek artystyczny zespołu śpiewaczego Rosa z Drągowiny w gminie Nowogród Bobrzański.

612

 

17.09.2021
" "

12 sierpnia 2021 r. w Kruszynie odbyła się pierwsza część VI. Bukowińskiego Festiwalu Nauki. Uroczyste otwarcie nastąpiło w Pałacu w Kruszynie, a dokonały tego Helena Marszalek, Helena Krasowska i Magdalena Pokrzyńska. Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy Kruszyna i okolic, potomkowie rodzin przybyłych na te tereny z Bukowiny, oraz zaproszeni goście.

W trakcie festiwalu zorganizowano liczne wykłady popularno-naukowe z serii „Bilscy nieznajomi”. Sebastian Zielonka – historyk, badacz historii regionalnej, autor wielu publikacji z tego zakresu zaprezentował w swoim wystąpieniu historię Kruszyna oraz ludzi tam mieszkających. Helena Krasowska − profesor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk przygotowała niezwykle ciekawy wykład na temat: „Polacy na Bukowinie: uwarunkowania społeczne – różnice i podobieństwa”. Kolejnym punktem programu była bardzo interesująca prelekcja pt.: „Śmierć, pogrzeb i żałoba w środowisku polskim na Bukowinie”, którą wygłosiła Magdalena Pokrzyńska − doktor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Następnie Zbigniew Kowalski − dyrektor Międzynarodowego Festiwalu „Bukowińskie Spotkania” opowiedział zebranym gościom bogatą historię zespołu „Jutrzenka” pt.: „Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Bukowińskie Spotkania przykład zespołu Jutrzenka”.

1989

 

09.01.2020
" "

Bukowiński Festiwal Nauki rozpoczął swoją wędrówkę w 2015 roku. Jest to nowa propozycja dla uczestników Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu „Bukowińskie Spotkania” mająca na celu popularyzację wiedzy o Bukowinie, Bukowińczykach, bukowińskiej kulturze i historii. Oferta ta skierowana jest do różnych kategorii wiekowych.

W 2029 roku Bukowiński Festiwal Nauki, oprócz wykładów i prezentacji w Polsce (Lubań, Jastrowie, Mirosławiec, Zielona Góra), zawędrował do stolicy Bukowiny do Czerniowiec oraz do Bukowińczyków Berdiańska. Prezentacje odbyły się także w Piotrowcach Dolnych oraz w Bukareszcie, stolicy Rumunii. Na wszystkich spotkaniach obecni z wielkim zainteresowaniem słuchali wykładów, prelekcji, referatów, a także aktywnie brali udział w dyskusjach. W mienionym roku Bukowiński Festiwal Nauki spotkał się z niezwykłym zainteresowaniem wśród słuchaczy.

1197

 

12.08.2019
" "

W dniach 19–22.06.2019 r. w Jastrowiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe”. Konferencja jest wynikiem wieloletniej współpracy kilku instytucji naukowych, samorządowych i pozarządowych: Fundacji Slawistycznej, Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Regionalnego Centrum Kultury w Pile, OKJ Ośrodka Kultury w Jastrowiu, Stowarzyszenia „Res Carpathica”, Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Horyzont”, Nadleśnictwa Jastrowie, Polskiego Towarzystwa Leśnego (Oddział Nadnotecki) oraz Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie. Wszystkie wymienione instytucje we właściwy dla siebie sposób działają na rzecz ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego i językowego. Wydarzenie naukowe towarzyszyło odbywającemu się w tym roku po raz trzydziesty Międzynarodowemu Festiwalowi „Bukowińskie Spotkania”.

6128