projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa
17.09.2021
" "

12 sierpnia 2021 r. w Kruszynie odbyła się pierwsza część VI. Bukowińskiego Festiwalu Nauki. Uroczyste otwarcie nastąpiło w Pałacu w Kruszynie, a dokonały tego Helena Marszalek, Helena Krasowska i Magdalena Pokrzyńska. Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy Kruszyna i okolic, potomkowie rodzin przybyłych na te tereny z Bukowiny, oraz zaproszeni goście.

W trakcie festiwalu zorganizowano liczne wykłady popularno-naukowe z serii „Bilscy nieznajomi”. Sebastian Zielonka – historyk, badacz historii regionalnej, autor wielu publikacji z tego zakresu zaprezentował w swoim wystąpieniu historię Kruszyna oraz ludzi tam mieszkających. Helena Krasowska − profesor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk przygotowała niezwykle ciekawy wykład na temat: „Polacy na Bukowinie: uwarunkowania społeczne – różnice i podobieństwa”. Kolejnym punktem programu była bardzo interesująca prelekcja pt.: „Śmierć, pogrzeb i żałoba w środowisku polskim na Bukowinie”, którą wygłosiła Magdalena Pokrzyńska − doktor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Następnie Zbigniew Kowalski − dyrektor Międzynarodowego Festiwalu „Bukowińskie Spotkania” opowiedział zebranym gościom bogatą historię zespołu „Jutrzenka” pt.: „Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Bukowińskie Spotkania przykład zespołu Jutrzenka”.

1989

 

09.01.2020
" "

Bukowiński Festiwal Nauki rozpoczął swoją wędrówkę w 2015 roku. Jest to nowa propozycja dla uczestników Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu „Bukowińskie Spotkania” mająca na celu popularyzację wiedzy o Bukowinie, Bukowińczykach, bukowińskiej kulturze i historii. Oferta ta skierowana jest do różnych kategorii wiekowych.

W 2029 roku Bukowiński Festiwal Nauki, oprócz wykładów i prezentacji w Polsce (Lubań, Jastrowie, Mirosławiec, Zielona Góra), zawędrował do stolicy Bukowiny do Czerniowiec oraz do Bukowińczyków Berdiańska. Prezentacje odbyły się także w Piotrowcach Dolnych oraz w Bukareszcie, stolicy Rumunii. Na wszystkich spotkaniach obecni z wielkim zainteresowaniem słuchali wykładów, prelekcji, referatów, a także aktywnie brali udział w dyskusjach. W mienionym roku Bukowiński Festiwal Nauki spotkał się z niezwykłym zainteresowaniem wśród słuchaczy.

1197

 

12.08.2019
" "

W dniach 19–22.06.2019 r. w Jastrowiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe”. Konferencja jest wynikiem wieloletniej współpracy kilku instytucji naukowych, samorządowych i pozarządowych: Fundacji Slawistycznej, Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Regionalnego Centrum Kultury w Pile, OKJ Ośrodka Kultury w Jastrowiu, Stowarzyszenia „Res Carpathica”, Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Horyzont”, Nadleśnictwa Jastrowie, Polskiego Towarzystwa Leśnego (Oddział Nadnotecki) oraz Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie. Wszystkie wymienione instytucje we właściwy dla siebie sposób działają na rzecz ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego i językowego. Wydarzenie naukowe towarzyszyło odbywającemu się w tym roku po raz trzydziesty Międzynarodowemu Festiwalowi „Bukowińskie Spotkania”.

6128

 

05.04.2019
" "

2 kwietnia 2019 r. w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się promocja monografii autorstwa Heleny Krasowskiej, Magdaleny Pokrzyńskiej i Lecha A. Suchomłynowa Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina. Uroczyste spotkanie miało wyjątkowy charakter, było bowiem połączone z wręczeniem odznaczeń dla naukowców zajmujących się polską kulturą. Na wniosek Fundacji Slawistycznej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński przyznał profesor Helenie Krasowskiej (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk) oraz profesorowi Lechowi A. Suchomłynowi (Międzynarodowa Szkoła Ukrainistyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy) Brązowe Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Uroczystego wręczenia medali w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonał Dyrektor Gabinetu Ministra Jarosław Czuba. W laudacji podkreślił zasługi odznaczonych naukowców w upowszechnianiu polskiego dziedzictwa kulturowego na arenie międzynarodowej. Prof. H. Krasowska od wielu lat zajmuje się badaniem kultury Polaków żyjących w Rumunii i na Ukrainie, a jej prace językoznawcze uzupełniają lukę w badaniu języka polskiego – jednego z podstawowych elementów tożsamości narodowej. Prace prof. L. A. Suchomłynowa dotyczą rozwoju kultury polskiej w regionach wieloetnicznych. Działalność obydwojga naukowców przyczynia się do upowszechniania i ocalania polskiego niematerialnego dziedzictwa narodowego.

1955

 

02.04.2019
" "

Brązowe Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis otrzymali prezes Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa w Berdiańsku profesor Lech Aleksy Suchomłynow (Międzynarodowa Szkoła Ukrainistyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz profesor Helena Krasowska (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk).

W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego profesora Piotra Glińskiego medale wręczył dyrektor gabinetu Ministra Jarosław Czuba podczas uroczystej prezentacji monografii Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie Karpackiej:Ukraina-Rumunia. Uroczystość ta została zorganizowana przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

2413

 

18.01.2019

"Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia - Ukraina".

Bukowina to kraina geograficzno-historyczna rozciągająca się pomiędzy Karpatami a środkowym Dniestrem. Monarchia austrowęgierska prowadziła tu politykę osiedlania nowych kolonistów na gęsto zalesionych bezludnych lub rzadko zasiedlonych obszarach, stwarzając im korzystne warunki prawno-organizacyjne dla rozpoczęcia nowego etapu życia. W ten sposób zaczęli na Bukowinę przybywać osadnicy z terenu całej Monarchii, m.in. z Polski, dzięki którym powstała tu wieloetniczna i wieloreligijna społeczność. W okresie międzywojennym Bukowina należała do Rumunii. Od czasu drugiej wojny światowej kraina ta jest podzielona pomiędzy dwa państwa. Północna część, z Czerniowcami – historyczną stolicą regionu – przejęta przez Stalina, trafiła do Związku Radzieckiego i leży dziś w granicach państwa ukraińskiego. Południowa część, natomiast, z miastem Suczawa, pozostaje w Rumunii.

0