projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa
07.12.2011
" "

7 grudnia 2011 roku odbyła się promocja książki „Polacy Berdiańska: dokumenty, fakty, komentarze” w Sali Senatu na Uniwersytecie Rzeszowskim. Warto zaznaczyć, że dwóch autorów tej książki są pracownikami wyżej wymienionej jednostki naukowej, są to Andrzej Bonusiak i Edyta Czop z Instytutu Historii. Pozostali autorzy Lech Aleksy Suchomłynow i Helena Krasowska są absolwentami tej uczelni. Można powiedzieć, że wszyscy autorzy z Uniwersytetem Rzeszowskim są związani.

Spotkanie poprowadził profesor dr habilitowany Włodzimierz Bonusiak. Na wstępnie została omówiona współpraca pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim a uczelniami wyższymi na Ukrainie, zwrócono szczególną uwagę na dobre kontakty i pozytywną współpracę z Uniwersytetem Zarządzania i Biznesu w Berdiańsku.

1011

 

04.12.2011
" "

Polacy Berdiańska: dokumenty, fakty, komentarze autorstwa Andrzeja Bonusiaka, Edyty Czop, Heleny Krasowskiej i Lecha Aleksego Suchomłynowa

Każdy z czytelników przeglądający witrynę internetową bukowina.org.ua zastanawia się dla czego właśnie tu znajduje się opis książki o Bediańsku. To prawda, że Bukowina leży daleko od Berdiańska, ale są wspólne też cechy, chociażby to, jak zaznaczył Andrzej Bonusiak, i w Czerniowcach i w Berdiańsku jest polskie towarzystwo jedyne i bezkonkurencyjne, cechą łączącą te dwa miasta jest także wielokulturowość, wielonarodowość, wielowyznaniowość.

Zanim przejdę do omawiania całości książki warto zaznaczyć, że są tu fragmenty dotyczące tematyki bukowińskiej. Między innymi: Dokument mówiący o Kole Bukowińczyków w Berdiańsku, recenzja Książ „Specyfika bukowińskiego pogranicza: historia kulturowego polilogu, czy także zdjęcie z uroczystości wręczenia tytułu Doctora Honoris Causa Zbigniewowi Kowalskiemu w Berdaińsku.

3918

 

13.11.2011
" "

Od ponad roku na rynku wydawniczym jest książka Magdaleny Pokrzyńskiej Bukowińczycy w Polsce. Socjologiczne studium rozwoju wspólnoty regionalnej. Wydana została w 2010 roku w wydawnictwie Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Współczesne społeczeństwo polskie przeżywa renesans regionalizmu i lokalności – odżywają sentymenty regionalne, powstają tak zwane małe ojczyzny. Jako drugi biegun globalizacji pojawiają się zjawiska związane z kreowaniem „nowej lokalności”. W szerszej perspektywie kształtowanie wspólnot regionalnych i lokalnych można postrzegać jako realizację pierwotnej (tr ybalnej) potrzeby człowieka. Wspólnota społeczna odpowiada bowiem na uniwersalną ludzką potrzebę poczucia zakorzenienia, swojskości, bliskości, bezpieczeństwa i istotności (Burszta W.J. 1998; Mikołajewska 1999; Maf esoli 2008). Oddolne budowanie grup o charakterze wspólnotowym wiąże się również z oddolnym kształtowaniem ładu społecznego. Wskazują one zarazem na sposób doświadczania i konceptualizowania świata przez człowieka oraz określanie w nim swojego miejsca.

1554

 

19.09.2011
" "

W dniach 8-10 września Związek Polaków w Rumunii zorganizował po raz trzynasty Dni Polskie. Tradycyjnie już w ramach Dni Polskich odbywa się konferencja naukowa w której biorą udział naukowcy z różnych dziedzin o tematyce związanej z Rumunią. Sympozjum nosiło nazwę „Świat relacji polsko-rumuńskich”. W sesji w kręgu historii wzięło udział dwudziestu referentów z różnych ośrodków naukowych w Polsce i Rumunii, m.in. z Bydgoszczy, z Bukaresztu, z Suczawy, z Torunia, z Poznania, z Jass, z Opola, z Białegostoku, z Częstochowy, z Rzeszowa, z Włocławka i Warszawy. W sesji „W kręgu kultury” dowiedzieliśmy się o Karolu Mikuli, urodzonego w Czerniowcach, który był bliskim przyjacielem Fryderyka Chopina, o Tadeuszu Ajdukiewiczu polskim malarzu.

1601

 

20.08.2011
" "

Czas wakacji, czas wypoczynku, czas, który mierzymy zegarkiem, kalendarzem itd. Miejsce spotkań, miejsca wyjazdów, miejsca odwiedzone. Jednym słowem czasoprzestrzeń. W tak krótkiej czasoprzestrzeni informujemy uprzejmie, że odbyły się już dwie kolejne edycje Festiwalu „Bukowińskie Spotkania”, odbyły się w dniach 28 - 31. 07. 2011w Rumunii w pieknie położonym Câmpulung Moldovenesc oraz w dniach 06 - 07. 08. 2011 na Węgrzech w kolorowym miasteczku Bonyhád. Czas zaprosić państwa już dziś do Słowacji. W dniach 20 - 21. 08. 2011 w Turčianskich Teplicach odbywa się już kolejna edycja XXII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”. Do zobaczenia na Festiwalu.

0

 

03.07.2011
" "

W dniach 21 – 24 czerwca w Jastrowiu i Pile (Wielkopolska) odbył się XXII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”, dyrektorem którego jest Zbigniew Kowalski, Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Managementu i Biznesu w Berdiańsku (od roku 2010). Już od sześciu lat udział w tej międzynarodowej imprezie biorą członkowie Polskiego Towarzystwa „Odrodzenie”. W ubiegłym roku Lech Suchomłynow przygotował wstęp do katalogu Festiwalu, w którym między innymi czytamy:

Dzisiaj, w czasie globalizacji i procesów integracyjnych, coraz większe znaczenie ma przywiązanie do konkretnych terytoriów, będących nośnikiem pewnych wartości i sensów, tak zwanych małych ojczyzn. Drewniana chata i pochylona stodoła, głęboka studnia i wiodąca do niej ścieżka zarośnięta makami, wysoki buk i pachnące kopy siana na tle burzliwych fal Prutu, Czeremoszu czy Seretu – to właśnie jest twoja ojczyzna, jak pisze Adam Mickiewicz „kraj lat dziecinnych”. Ale i krzyże na malowanych klasztorach, i gwiazdy Dawida na starych synagogach też tworzą obraz twojej małej ojczyzny, gdzie bawiłeś się na podwórku z małymi Ukraińcami, Rumunami, Niemcami... Przecież bez brody Lipowanina czy pejsów Żyda to by już nie była Bukowina...

1038