projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa
04.12.2011
" "

Polacy Berdiańska: dokumenty, fakty, komentarze autorstwa Andrzeja Bonusiaka, Edyty Czop, Heleny Krasowskiej i Lecha Aleksego Suchomłynowa

Każdy z czytelników przeglądający witrynę internetową bukowina.org.ua zastanawia się dla czego właśnie tu znajduje się opis książki o Bediańsku. To prawda, że Bukowina leży daleko od Berdiańska, ale są wspólne też cechy, chociażby to, jak zaznaczył Andrzej Bonusiak, i w Czerniowcach i w Berdiańsku jest polskie towarzystwo jedyne i bezkonkurencyjne, cechą łączącą te dwa miasta jest także wielokulturowość, wielonarodowość, wielowyznaniowość.

Zanim przejdę do omawiania całości książki warto zaznaczyć, że są tu fragmenty dotyczące tematyki bukowińskiej. Między innymi: Dokument mówiący o Kole Bukowińczyków w Berdiańsku, recenzja Książ „Specyfika bukowińskiego pogranicza: historia kulturowego polilogu, czy także zdjęcie z uroczystości wręczenia tytułu Doctora Honoris Causa Zbigniewowi Kowalskiemu w Berdaińsku.

3918

 

13.11.2011
" "

Od ponad roku na rynku wydawniczym jest książka Magdaleny Pokrzyńskiej Bukowińczycy w Polsce. Socjologiczne studium rozwoju wspólnoty regionalnej. Wydana została w 2010 roku w wydawnictwie Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Współczesne społeczeństwo polskie przeżywa renesans regionalizmu i lokalności – odżywają sentymenty regionalne, powstają tak zwane małe ojczyzny. Jako drugi biegun globalizacji pojawiają się zjawiska związane z kreowaniem „nowej lokalności”. W szerszej perspektywie kształtowanie wspólnot regionalnych i lokalnych można postrzegać jako realizację pierwotnej (tr ybalnej) potrzeby człowieka. Wspólnota społeczna odpowiada bowiem na uniwersalną ludzką potrzebę poczucia zakorzenienia, swojskości, bliskości, bezpieczeństwa i istotności (Burszta W.J. 1998; Mikołajewska 1999; Maf esoli 2008). Oddolne budowanie grup o charakterze wspólnotowym wiąże się również z oddolnym kształtowaniem ładu społecznego. Wskazują one zarazem na sposób doświadczania i konceptualizowania świata przez człowieka oraz określanie w nim swojego miejsca.

1554

 

19.09.2011
" "

W dniach 8-10 września Związek Polaków w Rumunii zorganizował po raz trzynasty Dni Polskie. Tradycyjnie już w ramach Dni Polskich odbywa się konferencja naukowa w której biorą udział naukowcy z różnych dziedzin o tematyce związanej z Rumunią. Sympozjum nosiło nazwę „Świat relacji polsko-rumuńskich”. W sesji w kręgu historii wzięło udział dwudziestu referentów z różnych ośrodków naukowych w Polsce i Rumunii, m.in. z Bydgoszczy, z Bukaresztu, z Suczawy, z Torunia, z Poznania, z Jass, z Opola, z Białegostoku, z Częstochowy, z Rzeszowa, z Włocławka i Warszawy. W sesji „W kręgu kultury” dowiedzieliśmy się o Karolu Mikuli, urodzonego w Czerniowcach, który był bliskim przyjacielem Fryderyka Chopina, o Tadeuszu Ajdukiewiczu polskim malarzu.

1601

 

20.08.2011
" "

Czas wakacji, czas wypoczynku, czas, który mierzymy zegarkiem, kalendarzem itd. Miejsce spotkań, miejsca wyjazdów, miejsca odwiedzone. Jednym słowem czasoprzestrzeń. W tak krótkiej czasoprzestrzeni informujemy uprzejmie, że odbyły się już dwie kolejne edycje Festiwalu „Bukowińskie Spotkania”, odbyły się w dniach 28 - 31. 07. 2011w Rumunii w pieknie położonym Câmpulung Moldovenesc oraz w dniach 06 - 07. 08. 2011 na Węgrzech w kolorowym miasteczku Bonyhád. Czas zaprosić państwa już dziś do Słowacji. W dniach 20 - 21. 08. 2011 w Turčianskich Teplicach odbywa się już kolejna edycja XXII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”. Do zobaczenia na Festiwalu.

0

 

03.07.2011
" "

W dniach 21 – 24 czerwca w Jastrowiu i Pile (Wielkopolska) odbył się XXII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”, dyrektorem którego jest Zbigniew Kowalski, Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Managementu i Biznesu w Berdiańsku (od roku 2010). Już od sześciu lat udział w tej międzynarodowej imprezie biorą członkowie Polskiego Towarzystwa „Odrodzenie”. W ubiegłym roku Lech Suchomłynow przygotował wstęp do katalogu Festiwalu, w którym między innymi czytamy:

Dzisiaj, w czasie globalizacji i procesów integracyjnych, coraz większe znaczenie ma przywiązanie do konkretnych terytoriów, będących nośnikiem pewnych wartości i sensów, tak zwanych małych ojczyzn. Drewniana chata i pochylona stodoła, głęboka studnia i wiodąca do niej ścieżka zarośnięta makami, wysoki buk i pachnące kopy siana na tle burzliwych fal Prutu, Czeremoszu czy Seretu – to właśnie jest twoja ojczyzna, jak pisze Adam Mickiewicz „kraj lat dziecinnych”. Ale i krzyże na malowanych klasztorach, i gwiazdy Dawida na starych synagogach też tworzą obraz twojej małej ojczyzny, gdzie bawiłeś się na podwórku z małymi Ukraińcami, Rumunami, Niemcami... Przecież bez brody Lipowanina czy pejsów Żyda to by już nie była Bukowina...

1038

 

16.06.2011
Bukowinske Spotkania 22

Koncepcja Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu „Bukowińskie Spotkania” oraz bogactwo prezentowanego repertuaru i twórczego potencjału jest znane nam już od 22 lat. Z perspektywy czasowej i przestrzennej nasuwają się retoryczne pytania: Czy ktoś spodziewał się, że doczekamy XXII edycji? Czy wówczas ktoś myślał, że jego części będą możliwe w sześciu państwach Europy? Czy wówczas ktoś się zastanawiał nad składnikiem edukacyjnym tego Festiwalu Folklorystycznego?

31