projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa
18.01.2011
" "

Dla Czytelników, którzy interesują się Bukowiną mamy miła niespodziankę. Otóż na początek Nowego 2011 Roku mamy do zaprezentowania nową książkę pt.: Bukowina. Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu.

Książka ta jest kontynuacją serii wydawniczej poświęconej Bukowinie, której wydawanie rozpoczął przed laty Profesor Kazimierz Feleszko. Artykuły w niej zawarte postanowiono zebrać po następnych czterech latach, jakie upłynęły od opublikowania ostatniej pozycji zasygnalizowanej w przypisie, równocześnie ustalono, iż kolejne „bukowińskie forum” ukaże się w tej postaci po upływie dalszych czterech lat. Równie istotnym powodem przygotowania tej publikacji był jubileuszowy – XX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”, w którym wzięła udział większość autorów niniejszych artykułów. Dało to asumpt do podjęcia dalszych badań i dyskusji na temat fenomenów krainy znad Prutu i Seretu oraz niepowtarzalnego zjawiska w skali europejskiej, jakim jest ten festiwal.

7547

 

02.11.2010
" "

W październiku 2010 roku odbyłam podróż mojego marzenia do Bośni i Hercegowiny oraz do Serbii. Marzenia te zrodziły się już dawno, mianowicie na samym początku moich zainteresowań naukowych. Z literatury przedmiotu dowiedziałam się, że mieszkają tam górale bukowińscy, którzy w roku 1895 założyli między innymi wieś Celinowac.

Do tej wsi miałam możliwość dotrzeć dzięki Michałowi i Adamowi Jarosom z Duluth, Minnesota. Mianowicie Michał Jaros wychowywał się w Celinowcu do 1958 roku, następnie przez dwa lata mieszkał w Czurugu, następnie wyemigrował do Stanów, gdzie czekali na niego rodzice.

3923

 

27.10.2010

Tak naprawdę już 1 sierpnia 1999 roku Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania” zatoczył koło i od tego momentu, co roku odbywa się także w sercu Bukowiny.

W dniach 2-3 października 2010 roku w Czerniowcach miała miejsce kolejna edycja, kończąca tegoroczny XXI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”. Udział w tym przedsięwzięciu wzięły między innymi zespoły ukraińskie z Czerniowiec: „Barwystyj rozmaj”, „Bukowina”, Bukowińskie kolory”, „Bukowiński wizerunek”, „Hołos”, „Dżereło”, „Kwiaty Bukowiny”, „Perłyna”, „Płaj”, „Junist’”. Dużą aktywność wykazały także zespoły obwodu czerniowieckiego – nie tylko ukraińskie, ale także rumuńskie, polskie. Często skład takich zespołów jest mieszany: rumuńsko – ukraiński, rumuńsko – polski, polsko – ukraiński, choć tej rodzinnej różnorodności zapewne jest więcej. Zresztą widoczna ona jest na każdym kroku – także w bogactwie kostiumów grup prezentujących lokalne tradycje bukowińskie. Wśród nich należy wymienić: „Izworasz” z Głębokiej, „Czeremszynę” z Waszkowiec, „Rodynę” z Rewna, „Czerwoną Kalinę” z Czuńkowa. Przy okazji: warto zwrócić uwagę na liczbę zespołów, które powstały w trakcie ostatnich dwudziestu lat, czyli od momentu kiedy ruszyły „Bukowińskie Spotkania”, wymienię chociażby „Oberih” z Zastawnej. W tym wielokulturowym przedsięwzięciu uczestniczyły także: żydowski „Czernowitz”, polonijna „Dolinianka” ze Starej Huty, rumuński „Mergeritar” z Mahaly. Celowo nie wymieniam tu jednak wszystkich zespołów, które brały udział w ostatniej ukraińskiej edycji „Bukowińskich Spotkań”.

10043

 

12.10.2010

W dniach 2-3 października 2010 roku w sercu Bukowiny, w Czerniowcach odbędzie się XXI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”. Udział w tym przedsięwzięciu zapowiedziało: 35 zespołów z Ukrainy. Są to zespoły ukraińskie, rumuńskie, polonijne oraz żydowski. Udział swój zapowiedzieli również: 3 zespoły z Polski: Dunawiec, Jastrowiacy, Jutrzenka, 2 zespoły z Rumunii: Piatra Şoimului, Trandafirul, 2 zespoły ze Słowacji: Slnovrat, Lúčik oraz jeden zespół z Węgier: Garai Székelykör Egyesület.

782

 

27.09.2010

Sympozja naukowe w Suczawie tradycyjnie wpisały się już w kalendarz najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Związek Polaków w Rumunii. Od samego początku odbywają się w ramach Dni Polskich przeważnie we wrześniu. W dniach 16-18.09. 2010 Dni polskie odbyły się na temat: Polska i Rumunia – związki historyczne i kulturowe – przeszłość i dzień dzisiejszy. Zgodnie z kilkuletnią tradycją połączeniem sympozjum naukowego na temat problematyki polsko-rumuńskich odbył się cykl przedsięwzięć kulturalnych.

1417

 

02.09.2010
Zespol Czeremszyn

Od 2008 roku Słowacja, a konkretnie Turčianskie Teplice na czele z Radą Miasta, jest pełnoprawnym i oficjalnym współorganizatorem festiwalu „Bukowińskie Spotkania”.

Zwykły czytelnik patrząc na katalog czy programy festiwalowe może zadać sobie pytanie: Co ma wspólnego Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania” ze Słowacją, a konkretnie z Turčianskimi Teplicami? Przecież i sama Bukowina bezpośrednio nie sąsiaduje z Kotliną Turczańską.

Warto więc przypomnieć czasy powojenne, zwłaszcza lata 1946-1947, w których to nastąpił wyjazd grupy Bukowińczyków z Pojany Mikuli na tereny byłej Czechosłowacji. Przesiedlenie odbywało się na podstawie sporządzonego w Oradei Mare porozumienia nr 563/46 z 10 grudnia 1946 roku pomiędzy rządem Rumunii a Czechosłowacką Komisją Repatriacyjną. Z 409 osób, które przesiedliły się w styczniu i lutym 1947 do ČSSŔ, zaledwie 200 zostało na Słowacji, pozostali od sierpnia 1947 roku osiedlali się w Czechach. (więcej zdjec )

18840