projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa

20-lecie Polonijnego Folklorystycznego Zespołu Górali Czadeckich „Wianeczek”

" " 01.01.1970

6 marca 2011 roku w Dolnych Piotrowcach panowała atmosfera radosna i uroczysta. Mianowicie w tym dniu Zespół „Wianeczek” obchodził swój jubileusz. W okolicy Domu Kultury w Arszycy dało się zauważyć samochody i busy z różnymi rejestracjami, między innymi były z Polski, Rumunii, Mołdawii, najwięcej jak wiadomo o rejestracji ukraińskiej. Z życzeniami na uroczystość 20-lecia zespołu przybyli przedstawiciele Organizacji Polskiej na Ukrainie z Kijowa i Lwowa, przedstawiciele Związku Polaków w ... Więcej zdjęc. Rumunii, Przewodniczący Zarządu Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza z przedstawicielami ze Storożyńca i Panki, przedstawiciele władz obwodowych, rejonowych i lokalnych, sąsiedzi członków zespołu: Ukraińcy i Rumuni. Na ręce kierownika Zespołu „Wianeczek” Marii Malickiej wpłynęła także ogromna lista życzeń, m.in. ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z Warszawy, od Dyrektora Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu „Bukowińskie Spotkania”, z Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Kazimierza Feleszki w Czerniowcach i inne (lista ta jest bardzo długa).

" "

Członkowie Zespołu zaprezentowali swoje osiągnięcia sceniczne. Nie zabrakło także innych zespołów, które nie zapomnieli o jubileuszu. Zespół „Dżereło” z Czerniowiec na tę okoliczność ułożył słowa i muzykę dla Jubilatów, a sąsiedzi z rumuńskiego zespołu „Mugurel” zaprezentowali swoje pieśni i tańce.

W tym miejscu chciałabym przypomnieć o początkach działalności Zespołu „Wianeczek”. W 1990 roku, gdy wyjazd do ZSRR przestał być problemem, zespół „Jastrowiacy” z Jastrowia koło Piły przyjechał na Bukowinę. Z inicjatywy Obwodowego Czerniowieckiego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza, 28-29 października 1990 roku na Bukowinie odbyły się Dni Kultury Polskiej. Organizatorem tej imprezy w Czerniowcach była Jadwiga Kuczabińska, Prezes Towarzystwa. Goście z Polski koncertowali na scenie Czerniowieckiego Teatru. Po 50 latach od rozstania się z ziemią bukowińską, jastrowiacy zawitali do swoich rodzin w Dolnych Piotrowcach. Były wśród nich osoby starsze, urodzone w tej wsi, pokolenie średnie, które przyjechało na groby swoich rodziców i krewnych, oraz młodzież, która po raz pierwszy zobaczyła Bukowinę, o której z takim smutkiem, tęsknotą i żalem opowiadali jej rodzice. Radość była wielka i obopólna, spotykały się rodziny, które przez kilkadziesiąt lat nie miały ze sobą kontaktów. Odnowiły się dawne znajomości i przyjaźnie. Przez parę dni wspólnie muzykowano i śpiewano. Mieszkańcom Dolnych Piotrowiec bardzo spodobał się występ „Jastrowiaków”. Zdziwieni byli tym, że chociaż tyle czasu minęło od wyjazdu jastrowiaków z Bukowiny, oni przyjechali do Piotrowiec i pokazują to, czym piotrowczanie żyją na co dzień.

" "

Przyjazd „Jastrowiaków” do Piotrowiec tak silnie wpłynął na piotrowczan, że w ciągu pół roku został założony czterdziestoosobowy zespół Górali Czadeckich „Wianeczek”. Założycielem i wieloletnim kierownikiem jest Maria Malicka.

A zaczęło się tak... w 1990 roku po Wszystkich Świętych. Zebrali się wszyscy chętni, żeby przypomnieć dawne pieśni-tajdanki i tańce. Miejscowi górale spotykali się dość często, aby uczyć się śpiewu, tańca oraz opracować własny program artystyczny. Nazwa zespołu przywołuje skojarzenia z wiankiem, który spleciony jest z kwiatów, bo tak właśnie piotrowczanie garnęli się do wspólnego śpiewu, tańca i zabawy. Wyjmowali swoje stroje z kufrów, a kto nie miał dawnych strojów starał się uszyć nowy. Brakowało wówczas nici, materiału na koszule, spódnice, niemniej jednak członkowie zespołu radzili sobie dobrze, aby każdy uczestnik zaprezentował się na scenie w stroju ludowym.

Działalność sceniczną rozpoczęli bardzo szybko. 3 Maja 1991 roku w miejscowym Domu Kultury, prezes Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza Jadwiga Kuczabińska bardzo ciepło powitała zespół, a ks. Wiktor Antoniuk udzielił błogosławieństwa. Od tamtej chwili zespół trwa do dziś, rozwija się i zbliża młodych. Później zaczęły się wyjazdy za granicę. Koncertowali miedzy innymi w Polsce, Niemczech, Słowacji, " "Rumunii oraz w różnych miastach Ukrainy.

Śpiewają w czterech językach, bo większość Polaków jest tutaj czterojęzyczna. W zespole występują małżeństwa mieszane, których jest wiele w całej wiosce, dając dobry przykład zgodnego współżycia różnych narodowości. Śpiewają tutaj całe rodziny – Drozdków, Gawluków, Sznelów, Malickich, Komanów.

" "W 1996 roku zespół wyróżniony został przez Ministra Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Zespół posiada także ogromną listę wyróżnień ukraińskich oraz zagranicznych.

Błażena Malicka prowadzi kursy tańców z młodzieżą i dziećmi. Jest osobą młodą, zaangażowaną w społeczną pracę z młodzieżą, zachęca również do tańców młodzież nie tylko polskiej narodowości. W 2001 roku repertuar zespołu został wzbogacony o tańce powstałe w oparciu o przekazany przez dziadków repertuar folkloru górali. Odkąd Błażena ukończyła kursy taneczne, organizowane przez Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” uczy młodzież również polskich tańców ludowych i narodowych.

Na zakończenie uroczystości Maria Malicka, wieloletni kierownik Zespołu „Wianeczek” podziękowała wszystkim obecnym za przybycie. Dalsza część świętowania obyła się w miejscowej restauracji, gdzie wśród różnych dań nie zabrakło mamałygi z grzybami oraz pysznych gołąbków.

STO LAT ŻYCZYMY ZESPOŁOWI i dalszych scenicznych sukcesów.

dr Helena Krasowska
Instytut Slawistyki PAN

" "" "