projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa

22 Międzynarodowy Folklorystyczny Festiwal „Bukowińskie Spotkania”

16.06.2011 Bukowinske Spotkania 22

Koncepcja Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu „Bukowińskie Spotkania” oraz bogactwo prezentowanego repertuaru i twórczego potencjału jest znane nam już od 22 lat. Z perspektywy czasowej i przestrzennej nasuwają się retoryczne pytania: Czy ktoś spodziewał się, że doczekamy XXII edycji? Czy wówczas ktoś myślał, że jego części będą możliwe w sześciu państwach Europy? Czy wówczas ktoś się zastanawiał nad składnikiem edukacyjnym tego Festiwalu Folklorystycznego?

Świadectwem tych pytań jest wypowiedź Kazimierza Feleszki: - …nam się wydawało, że będzie wielkim sukcesem, jeśli uda nam się odnaleźć i zgromadzić wszystkie zespoły Bukowińczyków żyjących dzisiaj w Polsce. W którejś z wiosek, gdzie mieszka duża, zwarta grupa wysiedleńców bukowińskich powiedział nam ktoś: A cóż to? My sami będziemy? Przecież myśmy wyrośli wśród Rumunów, wśród Ukraińców, wśród innych. My przejęliśmy jakąś część ich folkloru, zwyczajów i może byłoby milej spotkać się jeszcze raz w takim gronie. [...] Pomysł wyszedł od tych ludzi, którym jakiś długi czas jeszcze po wojnie brakowało tych starych, tych innych niby, ale swoich sąsiadów” Feleszko K., Słowo wstępne [w:] Bukowina wspólnota kultur i języków pod red. K. Feleszki i J. Molasa, Warszawa 1992, s. 5.

A już 21 czerwca w Jastrowiu i Pile rozpocznie się barwny korowód, prezentacje wszystkich grup etnicznych i narodowych Bukowiny. Jest to największe święto Bukowińczyków pokazujące różnorodność w kulturze i jedność przestrzenną. To co ponad granicami łączy Międzynarodowy Folklorystyczny Festiwal „Bukowińskie Spotkania”. Aby zrozumieć sens tego przedsięwzięcia trzeba uczestniczyć, wsłuchać się w śpiewy, w słowa, w muzykę, umieć podziwiać oryginalne dawne stroje górali, Seklerów, Ukraińców, Hucułów, Rumunów, Lipowanów i innych. Zapraszamy serdecznie do czynnego udziału w pierwszej edycji 22 Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu „Bukowińskie Spotkania”. Program festiwalu

Zapraszamy do Piły i Jastrowia.