projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa

Bukowina w Pile

" " 05.02.2014

„Przyjaźń, pokój, miłość i szczęście – są charakterystycznymi elementami bukowińskich spotkań” - powiedział przedstawiciel Turczańskich Teplic po sygnowaniu dokumentów o organizacji już XXV. Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”. Właśnie, w ostatni weekend stycznia br. delegacje władz miast podpisały stosowne dokumenty o realizacji tego przedsięwzięcia w Czerniowcach (Ukraina), Câmpulung Moldovenesc (Rumunia), Bonyhád (Węgry), Turčianke Teplice (Słowacja) i po raz pierwszy w Republice Mołdawii (- w Kiszyniowie), a tradycyjnie już w Pile i w Jastrowiu – jako gospodarzach polskich, inaugurujących tegoroczną, jubileuszową imprezę.

Przybyłych do Regionalnego Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile urzekł koncert w wykonaniu zespołów ze wspomnianych państw, lecz równie wielu przybyłych sobotniego popołudnia – zainteresowało się wystawą przygotowaną przez Bukowina-Institut z Augsburga pt.„Przesiedlenia Niemców z Bukowiny w 1940 roku w kontekście europejskim”. Przedstawia ona - oparte na dokumentach pisanych i fotografiach – przyczyny i skutki wymuszonych migracji ludności niemieckiej i innych narodów ze swojej „małej ojczyzny”. Tę część wystawy kończy pytanie: „Czy narodzą się w tych dniach dzieci, dla których pojęcia takie jak: przesiedlenie, ucieczka, wysiedlenie, wypędzenie, deportacje, ludobójstwo, czystka etniczna pozostaną nieznane?”

Terminy i miejsca MFF „Bukowińskie Spotkania” w 2014 roku

" "

Regionalnego Centrum Kultury wzbogaciło tę ekspozycję o materiały dotyczące przesiedleń polskich Bukowińczyków. Dodatkowym elementem jest też zasobny i cenny zbiór wielojęzycznej literatury na temat historii i teraźniejszości Bukowiny oraz jej ludności i dawnych mieszkańców oraz ich potomków rozsianych dziś liczne w Europie, a także na obydwu amerykańskich kontynentach. Są też liczne publikacje z poprzednich festiwali.

Udostępniona ekspozycja inauguruje szerszą płaszczyznę współpracy wystawienniczo-edukacyjnej Instytutu z organizatorami MFF „Bukowińskie Spotkania”. Wystawa prezentowana była w Niemczech, Austrii, Rumuni i Czerniowcach na Ukrainie oraz w Olsztynie i Lubaniu Śląskim. Prezentacji w Pile towarzyszył panel dyskusyjny na temat przesiedleń z udziałem ekspertów, tj. dr hab. H. Krasowskiej (językoznawcy z Polskiej Akademii Nauk), a jednocześnie rodowitej Bukowinki, dr M. Pokrzyńskiej (etnologa " " i socjologa z Uniwersytetu Zielonogórskiego), dr hab. K. Nowaka (historyka z Uniwersytetu Śląskiego) i Luziana Geiera z Bukowina-Institut, który już podczas otwarcia tej wystawy uhonorował odznaką bukowińską pomysłodawcę i organizatora festiwali – Zbigniewa Kowalskiego.

W niedzielne przedpołudnie w Jastrowiu w kościele pw. NMP Królowej Polski, a po obiedzie – w kolegiacie NMP Wspomożenia Wiernych w Pile zespoły folklorystyczne Piatra Şoimului, Banaszek, Czerniwczanka wraz z „Chabrami” i „Czeremchą” z Wałcza oraz chórem Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Pile wystąpiły przed licznie przybyłymi wiernymi w „Ekumenicznym Koncercie Kolęd” kończącym Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Andrzej Niśkiewicz

Terminy i miejsca Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” w 2014 roku