projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa

Bukowińczycy w Nowogrodzie Bobrzańskim

" " 08.11.2021

14 sierpnia 2021 roku po raz pierwszy w Nowogrodzie Bobrzańskim, w powiecie zielonogórskim, odbyła się szósta edycja Bukowińskiego Festiwalu Nauki, którą uroczyście otworzyli prof. Helena Krasowska, dr Magdalena Pokrzyńska oraz Paweł Mierzwiak – burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego. W programie festiwalu znalazły się wykłady popularno-naukowe z serii „Bliscy nieznajomi”. Pierwszy z prelegentów dr Krzysztof Nowak zaprezentował licznie zgromadzonej publiczności dokumenty reemigrantów z Bukowiny na ziemię lubuską. W swoim wystąpieniu skupił się na gminie Nowogród Bobrzański, omawiając z której dokładnie części Bukowiny przybyli reemigranci, jaki mieli status społeczny i jak przebiegał ich transport. Dr Joanna Gorzelana bazując na książce „Gwarili na Bukowinie. Baśnie, legendy i historie prawdziwe” przedstawiła ludowe opowiadania bukowińskie. Z podań tych możemy dowiedzieć się o warunkach życia mieszkańców Bukowiny podczas niewoli tureckiej w XVII wieku, reperkusjach wojny prowadzonej przez „hosudara” mołdawsko-wołoskiego, warunkach egzystencji w czasach dwudziestolecia międzywojennego czy wydarzeniach drugiej wojny światowej. Jak się okazało wielu osobą uczestniczącym w festiwalu opowieści te nie były obce. Kolejnym prelegentem był Bartosz Kuświk – animator i menedżer kultury, który zaprezentował zespoły bukowińskie jako kreatorów lokalnej kultury. Zwrócił uwagę na to, że wiele sztandarowych wydarzeń społeczno-kulturalnych odbywających się na terenie województwa lubuskiego i dolnośląskiego ma swoje korzenie w przedstawicielach folklorystycznych zespołów bukowińskich – lokalnych animatorach życia kulturalnego. Zbigniew Kowalski – dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” opowiedział o genezie festiwalu oraz zaprezentował dorobek artystyczny zespołu śpiewaczego Rosa z Drągowiny w gminie Nowogród Bobrzański.

" "

Bukowiński Festiwal zakończył występ zespołu śpiewaczego Rosa z Drągowiny, który zaprezentował pieśni bukowińskiego oraz autorskie. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców gminy, którzy chętnie włączyli się w dyskusję i opowiadali o swoich bukowińskich korzeniach. Pokazało to jak ważne jest ciągłe pielęgnowanie pamięci o tym szczególnym, międzykulturowym regionie Europy.

Bartosz Kuświk