projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa

Bukowiński Festiwal Nauki, 19-27 czerwca 2015 r., Dzierżoniów i Jastrowie

" " 12.06.2015

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania” to jedno z największych transgranicznych przedsięwzięć kulturalnych jakie w ostatnich dekadach cyklicznie odbywa się w Europie Środkowej. Co roku biorą w nim udział setki osób, mieszkańców Polski, Słowacji, Rumunii, Ukrainy, Węgier, Mołdawii oraz Bośni i Niemiec. Festiwal odbywa się dzięki współpracy instytucji i społeczności lokalnych kilku krajów: Polski, Rumunii, Ukrainy, Węgier, Słowacji i Mołdawii (jeden raz w projekcie festiwalowym wzięły udział również Niemcy). Od samego początku Festiwalem niestrudzenie kieruje jego pomysłodawca – etnograf i animator kultury, niezastąpiony Zbigniew Kowalski.

Historia Festiwalu rozpoczęta w 1990 roku ciągle trwa, piszą ją coraz młodsze pokolenia Bukowińczyków i sympatyków tej karpackiej krainy. Dla większości z nich udział w Festiwalu stanowi ważny punkt w kalendarzu. Kto raz był, chętnie powraca. Doświadczenia nabyte podczas wydarzeń festiwalowych oddziałują na życie codzienne uczestników. Wpływają na ich spojrzenie na świat, orientacje życiowe, postawy wobec drugiego człowieka.

To wielkie święto folkloru i kultury ludowej obfituje w liczne wydarzenia towarzyszące. Należy do nich cykl międzynarodowych interdyscyplinarnych konferencji naukowych zainicjowany przez prof. Kazimierza Feleszkę (obecna nazwa serii konferencji: Bukowińskie Spotkania Naukowe). W tym roku w Dzierżoniowie i Jastrowiu (Polska) odbędzie się Bukowiński Festiwal Nauki. Jest to nowa propozycja dla uczestników festiwalu folklorystycznego mająca na celu popularyzację wiedzy o Bukowinie, Bukowińczykach, bukowińskiej kulturze i historii. Oferta ta skierowana jest do różnych kategorii wiekowych. Wszyscy chętni będą mogli wysłuchać wykładów popularnonaukowych pt. „Bliscy Nieznajomi”, obejrzeć projekcję filmu i zabrać głos w dyskusji w ramach Bukowińskiego Dyskusyjnego Klubu Filmowego, a dzieci i młodzież wziąć udział w warsztatach zatytułowanych „Współpraca z Innym”.

1. Wykłady otwarte

Działanie to polega na opracowaniu i wygłoszeniu czterech popularno-naukowych wykładów zatytułowanych Bliscy nieznajomi, poświęconych różnym grupom społecznym i kulturom środkowoeuropejskim. Wykłady są opracowane i wygłoszone przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych z różnych krajów Europy Środkowej (Polska, Ukraina, Rumunia).

2. Dyskusyjny klub filmowy

Działanie polega na publicznej projekcji dwóch filmów poświęconych Bukowinie i tematyce bukowińskiej. Prowadzący Dyskusyjny Klub Filmowy przygotowali również popularno-naukowy komentarz historyczny, etnograficzny i językoznawczy, z którym będą mogli zapoznać się uczestnicy spotkania.

3. Warsztaty Współpraca z Innym

Działanie polega na opracowaniu i zrealizowaniu dwóch zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży z różnych krajów Europy Środkowej biorącej udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Bukowińskie Spotkania”. Warsztaty będą skierowane do dwóch kategorii wiekowych: dzieci do 13 roku życia oraz młodzież 14-18 letnia. Obydwie propozycje realizowane będą w międzynarodowych grupach uczestników.

Warsztaty dla dzieci będą polegać na wspólnym przygotowywaniu prac plastycznych poświęconych Europie Środkowej i Bukowinie pt. Ja i moi „obcy” przyjaciele. Przygotowane przez dzieci prace będą zaprezentowane na wystawie pod tym samym tytułem. Zostaną one wyeksponowane w przestrzeni, w której będą odbywać się wykłady i projekcja filmów.

Warsztaty dla młodzieży przyjmą postać gry strategicznej (opartej na idei życia plemiennego) uświadamiającej uczestnikom mechanizmy życia społecznego i współpracy w sytuacji różnorodności kulturowej. Warsztaty dla młodzieży zwieńczy pokaz fotografii dokumentujących warsztaty i dyskusja dotycząca indywidualnych doświadczeń uczestników.

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania” oraz Bukowiński Festiwal Nauki są fenomenem (re)konstruującym idee regionalizmu bukowińskiego sprzed ponad stu lat. Promują wartości tolerancji i porozumienia oraz mit homo bucovinensis – człowieka otwartego na wszelkie otaczające go kultury oraz czynnie w nich uczestniczącego. Grupy artystyczne biorące udział w obu Festiwalach są pod wieloma względami odmienne, reprezentując różne „przestrzenie” kulturowe.

Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska