projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa

Bukowiński Festiwal Nauki 2022

" " 01.12.2022

Bukowiński Festiwal Nauki odbywa się od 2015 roku w różnych miasteczkach i miastach w Polsce, Ukrainie, Rumunii. Jest to spotkanie naukowców z lokalnym środowiskiem, jest to również spotkanie badaczy z Bukowińczykami licznie przybywającymi na wykłady, wystawy i rozmowy festiwalowe. W sumie do 2022 roku włącznie zorganizowano 26 takich wydarzeń.

Cele Bukowińskiego Festiwalu Nauki to:

  • upowszechnienie wiedzy o Bukowinie jako regionie wielokulturowym oraz o innych regionach i środowiskach społecznych zróżnicowanych wewnętrznie,
  • popularyzacja wiedzy o językach regionu Europy Środkowej,
  • oddolna integracja społeczna mieszkańców Europy Środkowej,
  • promowanie postaw otwartych, nastawionych na dialog i współpracę (przełamywanie poczucia obcości międzykulturowej i międzygeneracyjnej),
  • przełamywanie stereotypów i uprzedzeń wynikających z braku wiedzy o Innych (główny nacisk położony zostanie na etnosy zamieszkujące Europę Środkową),
  • poszerzanie wiedzy członków społeczeństwa na temat kultur mniejszości,
  • animowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

" "

W 2022 roku Bukowiński Festiwal Nauki miał trzy edycje, dwie w Polsce i jedną w Rumunii. Z uwagi na obecną sytuację związaną z wojną na Ukrainie, tegoroczna edycja Festiwalu nauki jeszcze mocniej niż zazwyczaj była otwarta na obywateli Ukrainy - Ukraińców i Polaków - uciekinierów z kraju ogarniętego wojną i ich potrzeby społeczne (integracja, inkluzja, poczucie wspólnoty). Organizatorzy, Helena Krasowska i Magdalena Pokrzyńska współpracują oprócz jednostek szkolnictwa wyższego z jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami kultury. Fundacja Slawistyczna, która jest jednym z głównym organizatorów przedsięwzięcia, a jej nadrzędnym celem jest budowanie i rozwijanie współpracy między slawistami z całego świata, uwzględnia w swoich działaniach aspekt dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. W związku z tym w naszych biurach i podczas organizowanych imprez osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na pomoc wolontariuszy.

Bukowiński Festiwal Nauki w 2022 roku jest finansowany z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” SONP/SN/550309/2022 Ministra Edukacji i Nauki.

Warto przypomnieć kalendarz tego przedsięwzięcia 2015 rok – I Dzierżoniów 18-19.06.2015
Jastrowie, Piła 25-28.06.2015

2016 - II Jastrowie, Piła 22-25.06.2016

2017 - III Jastrowie, Piła 22-24.06.2017
Dzierżoniów 24-25.08.2015

2018 - IV Jastrowie, Piła 21-23.06.2018
Lubań 23-24.08.2018
Dzierżoniów 24-25.08.2018

2019 - V Bukareszt, Rumunia 11.05.2019
Jastrowie 21.06.2019
Lubań 22.08.2019
Piotrowce Dolne, Ukraina 25.08.2019
Czerniowce, Ukraina 27.08.2019; 28.09.2019
Berdiańsk, Ukraina 10.09.2019; 8.11.2019
Zielona Góra 2.12.2019

2020 - Edycja specjalna Bolesławiec 1.09.2020
Zielona Góra-Ochla 20.09.2020

2021 - VI Bolesławiec 12.08.2021
Nowogród Bobrzański 14.08.2021
Dzierżoniów 28.08.2021
Jastrowie 8-9.10.2021

2022 – VII Kimpulung Mołdawski, Rumunia 23.07.2022
Iłowa 26.08.2022
Jastrowie 15-17.09.2022

Przygotowała Helena Krasowska

" " " " " " " " " " " " " "


foto: Piotr Lisakowski i Robert Pokrzyński
tekst: Helena Krasowska