projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa

Dni Polskie. Polska i Rumunia. Związki historyczne i kulturowe: przeszłość i dzień dzisiejszy

W podzielonym na dwa kręgi sympozjum wzięło udział około 40 referentów z Polski, Rumunii i Republiki Mołdowy reprezentujących takie dziedziny wiedzy jak: historia, filologia, etnografia, socjologia, geografia, językoznawstwo. Dwudniowe obrady zakończyła prezentacja tematycznie związanych stosunkami polsko-rumuńskimi i z Bukowiną wydawnictw, które ukazały się w ciągu ostatnich lat. Równolegle - po raz kolejny w ramach Dni Polskich - odbywały się warsztaty tłumaczeniowe dla młodzieży polonijnej, prowadzone przez specjalistów z Polski i Rumunii. Po zakończeniu sympozjum, w sobotę, odbyły się w Nowym Sołońcu uroczystości dożynkowe.

Związek Polaków w Rumunii odgrywa niepowtarzalną rolę w możliwościach, które oferuje uczestnikom sympozjum naukowego, zespołom folklorystycznym, Polonii bukowińskiej, a także samym Rumunom daje szanse i możliwości, aby hasło „Bliżej siebie” nie istniało tylko jako hasło na wydrukach, ale było dowodem na autentyczność. Na zakończenie zostaje pogratulować dr Kazimierzowi Jurczakowi za zainicjowanie tak ważnego przedsięwzięcia, a organizatorom za umiejętne kontynuowanie Dni Polskich w Suczawie. To przedsięwzięcie można zaliczyć do święta o wysokiej międzynarodowej naukowej i kulturowej randze.

dr Helena Krasowska
Instytut Slawistyki PAN, Warszawa