projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa

Druga część III Bukowińskiego Festiwalu Nauki

" " 30.06.2017

Druga część III Bukowińskiego Festiwalu Nauki odbyła się 25 sierpnia 2017 roku w Muzeum Miasta Dzierżoniowa. III Bukowiński Festiwal Nauki stanowi zadanie finansowane w ramach umowy 695/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Pomysłodawczyniami oraz organizatorkami merytorycznymi tego międzynarodowego wydarzenia jest Helena Krasowska, profesor Instytutu Slawistyki PAN i dr Magdalena Pokrzyńska z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoIII Bukowiński Festiwal Nauki − zadanie finansowane w ramach umowy 695/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Organizatorami drugiej części III Bukowińskiego Festiwalu Nauki byli: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Slawistyczna, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Regionalne Centrum Kultury w Pile, Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, Urząd gminy Dzierżoniów.

Działania które miały miejsce w czasie drugiej części III Bukowińskiego Festiwalu Nauki to: wykłady popularno-naukowe z serii: Kultura-Natura, Bliscy nieznajomi i panel dyskusyjny. Doktor Magdalena Pokrzyńska w ramach wykładu Kultura-Natura zaprezentowała wykład pt.: Pszczoły i ludzie. Dwa społeczeństwa – dwa światy, dr hab. Krzysztof Nowak zaprezentował Pojanczycy wyruszają na ziemię dzierżoniowską, a Maria Zapotoczna poprowadziła panel z Bukowińczykami zamieszkującymi niedaleko Dzierżoniowa pt.: Dawne wzornictwo w bukowińskiej tradycji. Wykonane zadanie miało szeroki międzynarodowy zasięg oddziaływania, spełnia ważną role dla upowszechnienia i popularyzacji roli nauki w rozwoju społecznym kraju. Uczestniczyli w nim obywatele Rumunii, Ukrainy, Węgier, oraz Polacy, mieszkańcy Dzierżoniowa i okolic.

Bukowińskie Festiwale Nauki przyczyniają się do integracji w ramach świata nauki i wykrystalizowaniu się międzynarodowych kontaktów naukowych. Służą temu interdyscyplinarność i międzynarodowy dobór naukowców. Dyrektor Muzeum Henryk Smolny oraz Burmistrz Dzierżoniowa Marek Chmielewski wyrazili chęć dalszej współpracy, włączając się do współorganizacji, jako działanie cykliczne.