projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa

29 kwietnia nasza najlepsza przyjaciółka dr Helena Krasowska obchodziła swoje urodziny

Helena Krasowska - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Wielka Bukowinianka, członek Obwodowego Towarzystwa Polskiego im. A. Mickiewicza w Pance, członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, członek Rady Naukowej redakcji „Rocznika Wschodniego”, członek Światowej Rady Badań nad Polonią, członek redakcji strony internetowej „Bukowina Wieloetniczna”.

Składamy jej najserdeczniejsze życzenia!

A co najważniejsze, człowiek wielkiego serca, mądra i rozsądna osoba posiadająca rozległą wiedzę, wieloletni przyjaciel Polaków w Berdiańsku, Honorowy Członek Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”.

Honorowy Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej na Bukowinie im. A. Mickiewicza Pani Jadwiga Kuczabińska o Jubilatce:

Doktor Helena Krasowska - jaskrawa osobowość wśród Polaków, mieszkających na Bukowinie, znana i lubiana w różnych środowiskach polskich na Ukrainie, w Rumunii i w Polsce. Dobry organizator. Od 1995 roku jest stałym gościem i pomocnikiem Festiwalu "Bukowińskie Spotkania". Każdy zwraca uwagę na Jej obecność, pełną życia, energii i wzruszającej prostoty. Osoba ambitna, uczynna, życzliwa. Kocha ludzi i to co robi, kontaktowa, dowcipna. Zorganizowana, twórcza, otwarta na świat. Nie boi się rozmawiać o rzeczach trudnych, ma odwagę żeby słuchać także tych, z którymi się nie zgadza. Stara się budować porozumienie między ludźmi różnych narodowości. Odpowiedzialność - to prawdziwa chęć pracy dla innych i zrozumienia, że dobro innych nie musi stać w sprzeczności z dobrem własnym - temu jest przykładem dla innych w rodzinie, w pracy, w środowiskach róznonarodowościowych.