projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa

Kilka Lektur o Tematyce Bukowińskiej, Polecam (aktualizowane)

 

 

Joanna Gorzelana, "Słownik języka polskiego" Samuela Bogumiła Lindego a współczesna leksyka Polaków - mieszkańców Ukrainy Zachodniej (Bukowiny)

http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/docmetadata?id=29730

 

Sabina Seul, Religijność i wiara Górali Czadeckich zamieszkałych w Polsce na terenie gminy Brzeźnica

http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/docmetadata?id=29080

 

Joanna Gorzelana, Sabina Seul, Kilka uwag o antroponimach Górali Czadeckich z gminy Brzeźnica (woj. lubuskie)

http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/docmetadata?id=29012

 

Joanna Gorzelana, Wybrane zjawiska językowe występujące w nazwach religijnych górali czadeckich z Bukowiny

http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/docmetadata?id=29011

 

Joanna Gorzelana, Językowy obraz kobiety w piosenkach ludowych polskich Bukowińczyków

http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/docmetadata?id=29010

 

Joanna Gorzelana, Kilka uwag o związkach frazeologicznych dotyczących zwierząt w języku polskich Bukowińczyków

http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/docmetadata?id=29009

 

Wybrane zjawiska językowe występujące w nazwach religijnych górali czadeckich z Bukowiny / Joanna Gorzelana

http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/docmetadata?id=29011

 

Językowy obraz kobiety w piosenkach ludowych polskich Bukowińczyków

http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/docmetadata?id=29010

 

Kilka uwag o związkach frazeologicznych dotyczących zwierząt w języku polskich Bukowińczyków

http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/docmetadata?id=29009