projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bukowińskie Spotkania .....

W dniach 9-12 czerwca 2009 roku w Jastrowiu koło Piły odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bukowińskie Spotkania Naukowe. Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu”. Konferencja zorganizowana została dzięki współpracy osób reprezentujących takie instytucje jak: Katedra Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Pilski Dom Kultury i Ośrodek Kultury w Jastrowiu. Program konferencji tutaj: [file={e_BASE}request.php?konferencja_program.pdf]konferencja_program.pdf[/file]


Konferencja miała miejsce podczas XX Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”, stanowiąc kontynuację wcześniejszych spotkań naukowych towarzyszących festiwalowi, inicjatorem których był prof. Kazimierz Feleszko. W związku z jubileuszową edycją festiwalu problematyka tegorocznego wydarzenia naukowego dotyczyła nie tylko fenomenu Bukowiny – karpackiej krainy na pograniczu ukraińsko-rumuńskim - lecz również jednego ze zjawisk społeczno-kulturowych wyrastających z tradycji Bukowiny – na festiwalu bukowińskim.

W konferencji wzięło czynny udział 23 naukowców i pasjonatów Bukowiny z Niemiec, Polski, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Węgier. Swoją obecnością uświetnili konferencję i wzbogacili obrady przedstawiciele instytucji kulturalnych i samorządów lokalnych z Rumunii, Ukrainy, Węgier.

W ostatnim dniu konferencji miał miejsce panel dyskusyjny. Warto podkreślić, że wzięli w nim udział nie tylko autorzy referatów konferencyjnych, lecz również członkowie zespołów uczestniczących w festiwalu. Przedmiotem dyskusji były „Bukowińskie Spotkania”. Wspólnie poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jak postrzegane są „Bukowińskie Spotkania” przez uczestników tego festiwalu?
  2. Czemu służy Festiwal, w jakich obszarach zaznacza się jego wpływ?
  3. Jakie funkcje są mu przypisywane?
  4. Jakie ma znaczenie dla życia poszczególnych społeczności lokalnych goszczących w swoich miejscowościach imprezy festiwalowe, a jakie dla wielowymiarowo pojmowanej zbiorowości bukowińskiej?
  5. Czy zachodzą jakieś różnice w zakresie rozumienia Festiwalu przez poszczególne kategorie jego uczestników?
  6. Na czym polegały drogi rozwoju Festiwalu i jak dzisiejsze uwarunkowania mogą wpłynąć na jego przyszłość?

Zarówno organizatorzy jak i uczestnicy konferencji mają nadzieję, że w przyszłości uda się przygotować i zrealizować wspólny projekt badawczy dotyczący „Bukowińskich Spotkań”. Na przyszły rok planowana jest publikacja książki stanowiącej zbiór wszystkich referatów wygłoszonych podczas konferencji.

Program konferencji tutaj: [file={e_BASE}request.php?konferencja_program.pdf]konferencja_program.pdf[/file]

Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska