projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa

Nowa publikacja dr Heleny Krasowskiej

Książka Heleny Krasowskiej i Weroniki Jakimowicz Bukowina. Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo została wydana z okazji 10-lecia Międzynarodowego Stowarzyszenia Miłosierdzia-AIC na Bukowinie Karpackiej. Pierwsze organizacje charytatywne powstały we Francji. W roku 1617 w Châtillon les Dombes, małej wiosce w pobliżu Maçon, św. Wincenty a Paulo założył pierwsze bractwa nazwane potem stowarzyszeniami miłosierdzia. Jako proboszcz spotkał się tam z ogromnym ubóstwem materialnym i duchowym. Aby zaradzić tej sytuacji zorganizował grupę kobiet, które poświęciły swój czas, aby pomóc biednym i chorym. Grupy miłosierdzia powstawały kolejno we Włoszech, w Niemczech, Polsce i w innych państwach. Obecnie jest to Międzynarodowe Stowarzyszenie działające w całym świecie. :: [pobrać w formacie PDF]

Stowarzyszenie AIC powstało w roku 1997 najpierw w Storożyńcu, a następnie kolejno w Pance, Starej Hucie, Dawidenach i Dolnych Piotrowcach. Założycielami byli ksiądz misjonarz Stanisław Irisik CM i siostra miłosierdzia Anna Brzęk SM. Przyczyn rozwoju Stowarzyszeń Miłosierdzia na Bukowinie było kilka.

Po rozpadzie Związku Radzieckiego i odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę nastąpił ogromny kryzys. Wielu ludzi z dnia na dzień traciło pracę i było pozbawionych środków do życia. Najtrudniej odnaleźć się w nowej sytuacji było ludziom starszym, chorym i rodzinom wielodzietnym. Nie wypłacano wówczas regularnie emerytur i wynagrodzenia za pracę. Bez pomocy z zewnątrz trudno byłoby im przetrzymać ten trudny okres.

Powstanie Stowarzyszenia Miłosierdzia w Storożyńcu na Bukowinie Karpackiej było więc próbą podjęcia wyzwania wynikającego z zaistniałej sytuacji. „Ubodzy cierpią mniej z powodu braku hojności, niż z powodu braku organizacji” - mówił święty Wincenty a Paulo. Najpierw wolontariusze oraz liderzy poszczególnych grup musieli sami nauczyć się skutecznie pomagać. Podczas swych spotkań zapraszali innych w celu zapoznania się z pracami charytatywnymi w innych państwach – w Polsce, we Włoszech, w Belgii, Niemczech i we Francji. Na spotkania dokształcające przyjeżdżały na Bukowinę Panie Miłosierdzia: Anne Sturm, Andree Tomanek, Patrycja de Nava, Carla Brunetti i inni członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Miłosierdzia.

Stowarzyszenie Miłosierdzia na Bukowinie wyznaczyło swoje cele i kierunki działania. Przede wszystkim głównym celem jest pomoc ubogim, chorym i wielodzietnym rodzinom. Każdego roku AIC na Bukowinie opiekuje się chorymi w domach i szpitalach, zajmuje się dożywianiem osób chorych, samotnych, roznoszone są obiady, które przygotowywane są w Kuchni dla Ubogich, organizuje się Dzień Chorego, prowadzi akcje charytatywne i inne pomoce. Hasłem i wyzwaniem Stowarzyszenia jest: Działać razem przeciw różnym formom i przyczynom ubóstwa.

Świadectwem tej pracy są różnorodne projekty, które były i są realizowane. Między innymi były to: pomoc w budowie i otwarciu Domu św. Wincentego a Paulo w Storożyńcu, odbudowa i otwarcie przedszkola w Starej Hucie, zakup obuwia dla dzieci z wielodzietnych rodzin w Pance i w Starej Hucie, zakup przyborów szkolnych dla dzieci z Dawiden, budowanie kładki w Pance, otwarcie zakładu fryzjerskiego w Dolnych Piotrowcach...

AIC jest organizacją pozarządową z własnym statutem. Posiada także swoją strukturę. Każda grupa ma swojego lidera. Nad całością Stowarzyszenia czuwają księża misjonarze i siostry miłosierdzia pracujący w Storożyńcu.

W niniejszej pozycji zamieszczono również listę osób należących do AIC z każdej miejscowości, a także informację jak zostać wolontariuszem.

To niewielkie opracowanie – jak pisze ks. Stanisław Irisik we Wstępie ─ zawiera w sobie wielkie bogactwo – bogactwo ducha ludzi, którzy znalazłszy się w trudnej życiowej sytuacji nie zamknęli się w swoich problemach. Stawiali sobie pytanie: Co możemy zrobić, by pomóc innym? Odpowiedzią na to wyzwanie są założone Stowarzyszenia Miłosierdzia w bukowińskich miejscowościach. W niektórych z nich Stowarzyszenia formalnie przestały już istnieć, ale nawet krótki okres ich działalności pozostawił trwały ślad w życiu ludzi. Inne dzieła zapoczątkowanie przez AIC są kontynuowane.

Bukowina. Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo – to kolejna publikacja przedstawiająca problematykę bukowińską. Dzięki niej świat dowie się o wielu wydarzeniach, które trzeba „ocalić od zapomnienia”.

doc. dr Lech A. Suchomłynow