projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa

Prezentacja książki pt.: Polacy Berdiańska: dokumenty, fakty, komentarze – Warszawa

" " 09.12.2011

A. Bonusik, E. Czop, H. Krasowska, L.A. Suchomłynow, Polacy Berdiańska: dokumenty, fakty, komentarze, wydawnictwo Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile 2011

9 grudnia 2011 roku odbyła się promocja książki „Polacy Berdiańska: dokumenty, fakty, komentarze” w Sali Marii Skłodowskiej-Curie w Pałacu Staszica.

Spotkanie poprowadził Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile prof. dr hab. Adam Marcinkowski. Na wstępnie została omówiona współpraca pomiędzy uczelnią wyższą w Pile z Uniwersytetem Zarządzania i Biznesu w Berdiańsku. Wyżej wspomniana publikacja jest między innymi namacalnym dowodem tej współpracy. Jedną z autorek tej pozycji doktor Helenę Krasowską Rektor PWSZ w Pile prof. dr hab. Adam Marcinkowski odznaczył Odznaką Honorową ”Zasłużony dla Kultury Polskiej “, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Odznaka ta nadana została jej za wybitne zasługi dla Polonii na świecie, za promowanie Polski oraz działalność na rzecz krzewienia polskich tradycji i kultury, a szczególnie za utrwalenie polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie.

Z kolei docent Lech Suchomłynow został wyróżniony dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne dokonania na rzecz dziedzictwa wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina, którego dzieło stanowi fundament polskiej kultury.

W imieniu Rektora Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu w Berdiańsku Lidii Antoszkinej, Lech Suchomłynow wręczył Dyplom Uznania Rektorowi PWSZ w Pile prof. dr hab. Adamowi Marcinkowskiemu za szczególne zasługi i wkład w sprawy rozbudowy stosunków polsko-ukraińskich, które są rękojmią braterskich stosunków między narodami. Szczególne podziękowania za stałe poparcie Polaków na Wschodzie.

" "

W dalszej części prezentacji głos zabrał dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Bogusław Szymański. Powiedział on, że stypendia przyznawane osobom polskiego pochodzenia na badania naukowe są ważnym elementem w rozwoju humanistyki na świecie. Cieszy się także, mówił, że dwóch współautorów omawianej książki – byli stypendystami Rządu Polskiego.

Dr Anna Engelking, dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, przedstawiła badania pracowników Instytutu nad polszczyzną południowo i północnokresową od dwudziestu lat. Instytut jeden z niewielu naukowych placówek prowadzi tak szeroko zakrojone badania nad mniejszością polską. Zaprezentowała także kilka książek na ten temat.

" "

Następnie książkę Polacy Berdiańska: dokumenty, fakty, komentarze szczegółowo omówił dr Adam Gałkowski z Uniwersytetu Warszawskiego, po czym autorzy przedstawili kolejno swoje wyniki badań i wkład w napisanie książki. Odbyła się po tym ożywiona dyskusja na temat języka, religii, tożsamości itd. Polaków w Berdiańsku. Promocja była także okazją do prezentacji wydawnictw Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile oraz Slawistycznego Ośrodka Wydawniczego.

W promocji udział wzięli między innymi naukowcy z Warszawy, Piły, Berdiańska, Rzeszowa, Kijowa, Poznania, niektórych tylko wymienię:

 • Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile prof. dr hab. Adam Marcinkowski.
 • dr Anna Engelking, dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. Anna Zielińska, dyrektor do spraw naukowych Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
 • dr Bogusław Szymański, dyrektor Biura Uznawalności i Wymiany Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • prof. ndzw. dr Donat Mierzejewski, Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
 • Sylwester Sieradzki, kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
 • dr Ewa Golachowska, prezes Fundacji Slawistycznej
 • dr Adam Gałkowski, Prezes Fundacji Polonia Semper Fidelis

Książka została wydana dzięki:

 • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
 • Polskiemu Kulturalno-Oświatowemu Towarzystwu „Odrodzenie” w Berdiańsku
 • Uniwersyt w Rzeszowie

Spotkanie odbyło się dzięki:

 • Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej
 • Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”
 • Instytutowi Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
 • Polskiemu Kulturalno-Oświatowemu Towarzystwu „Odrodzenie” w Berdiańsku

" "