projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa

Radość Zmartwychwstania...

06.04.2012

"Otrzyjcie już łzy płaczący. Żale z serca wyzujcie! Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się i radujcie. Bo Zmartwychwstał samowładnie. Jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, Alleluja! Niechaj zabrzmi: Alleluja!".

Niech Chrystus zmartwychwstały towarzyszy Waszym krokom i opromienia Was obfitością swych łask. Radosnego Alleluja!