projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa

Spotkanie w Warszawie

" "

13-15 listopada odbyło się spotkanie Prezesa Koła Bukowińczyków w Berdiańsku Jerzego Sopina z dr Heleną Krasowską, zajmującą się problematyką regionalną bukowińczyków. Warto zaznaczyć, że to głownie dzięki niej zostało powołane do życia Koło Bukowińczyków w Berdiańsku. Spotkanie miało charakter roboczy. Omawiane były między innymi problemy członków Koła. Również zostały poruszany zagadnienia nad badaniem tej grupy, która jest różnorodna pod względem narodowościowym, a jednolita pod względem miejsca pochodzenia. Na pytanie kim się czujesz? Odpowiadają Bukowinczykiem! Problematyka jest jednak bardziej złożona.

Kolejny problem omawiany przez liderów, to planowana wizyta członków Koła na Bukowinę. Zaproponowane zostały różne możliwości pobytu Bukowińczyków z Berdiańska na Bukowinie. Członkowie Koła Bukowińczyków wyrazili także chęć nawiązania kontaktów z Bukowińczykami w Polsce, Niemczech, Austrii i innych państwach. Obserwując bukowińską wspólnotę w tym dalekim mieście nad morzem Azowskim zadaję sobie pytanie: Czyżby w Bediańsku rodziła się, a być może zrodziła się już, pewna odrębna grupa ze specyficzną identyfikacją, nazywana przez K. Feleszkę „Homo Bukovinensis”?

Dr doc. Lech Aleksy Suchomłynow