projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa

Świat relacji polsko-rumuńskich

" " 19.09.2011

W dniach 8-10 września Związek Polaków w Rumunii zorganizował po raz trzynasty Dni Polskie. Tradycyjnie już w ramach Dni Polskich odbywa się konferencja naukowa w której biorą udział naukowcy z różnych dziedzin o tematyce związanej z Rumunią. Sympozjum nosiło nazwę „Świat relacji polsko-rumuńskich”. W sesji w kręgu historii wzięło udział dwudziestu referentów z różnych ośrodków naukowych w Polsce i Rumunii, m.in. z Bydgoszczy, z Bukaresztu, z Suczawy, z Torunia, z Poznania, z Jass, z Opola, z Białegostoku, z Częstochowy, z Rzeszowa, z Włocławka i Warszawy. W sesji „W kręgu kultury” dowiedzieliśmy się o Karolu Mikuli, urodzonego w Czerniowcach, który był bliskim przyjacielem Fryderyka Chopina, o Tadeuszu Ajdukiewiczu polskim malarzu.

" "

Olimpia Mitric przedstawiła niezwykle ciekawe zapiski w języku polskim na stronach starych książek, a Aleksander Semlak przedstawił słownictwo wspólne dla języka rumuńskiego i polskiego, ale różniące się znaczeniami. „W kręgu problematyki mniejszości narodowych” było zaprezentowano jedenaście referatów dotyczyły one między innymi Polaków na Bukowinie, zaprezentowano także sylwetkę Emila Biedrzyckiego autora „Historii Polaków na Bukowinie” z 1971 roku, sylwetkę zaprezentował wnuk Miłosz Biedrzycki. O nauce patriotyzmu na obczyźnie w przemówieniach Jana Pawła II w Rumunii, a także „O prawach i znaczeniu mniejszości narodowych” mówili ks. Andrzej Zwoliński i ks. Bolesław Karcz.

" "

Na zakończenie sympozjum odbyło się podsumowanie w którym głos zabrali m.in. Ion Constantin, Daniel Hrenciuc, Adam Gałkowski, Krzysztof Nowak i inni. Jak każdego roku odbyły się także prezentacje książek. Były to między innymi książka z ubiegłorocznego sympozjum, Polonusy, książkę Magdaleny Pokrzyńskiej „Bukowińczycy w Polsce” a także „Bukowinę. Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu” zaprezentował Krzysztof Nowak. Gościem specjalnym był Adam Burakowski, którego książka „"Geniusz Karpat. Dyktatura Nicolae Ceauşescu 1965 - 1989" została przetłumaczona i wydana w języku rumuńskim. Książkę tę przy sprawach wydawniczych dofinansował Instytut Polski w Bukareszcie.

" "

Zespół „Trebunie Tutki” koncertował w piątek 9 września w Domu Polskim w Suczawie oraz w Nowym Sołońcu w sobotę. Wydarzeniem uświetniającym Dni Polskie były Dożynki w Nowym Sołońcu. Dożynki rozpoczęły się mszą świętą w miejscowym kościele której przewodniczył biskup Petru Gherghel. Po mszy obyła się prezentacja plonów, zwyczajów i kuchni Polaków, Ukraińców, Niemców i innych narodowości.

Najważniejszymi wydarzeniami „Dni Polskich” były jubileusze dwóch folklorystycznych zespołów „Sołonczanka” z Nowego Sołońca i „Mała Pojana” z Pojany Mikuli. Jubilatom i kierownikom zespołów życzymy dalszych sukcesów scenicznych i wartościowania swoich własnych strojów ludowych.

dr Helena Krasowska
Instytut Slawistyki PAN

" "" "" "