projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa

Dni Kultury Polskiej w Berdiańsku: Tytuł Doctora Honoris Causa dla Polaka

Naukowa Rada Berdiańskiego Uniwersytetu Managementu i Biznesu podjęła uchwalę o nadaniu tytułu Doctora Honoris Causa Zbigniewowi Kowalskiemu. Tytuł Doctora Honoris Causa jest nadawany osobom zasłużonym w sferze nauki i kultury. Ten tytuł na Uniwersytecie w Berdiańsku posadają między innymi: Rektorzy Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak, prof. dr hab. Stanisław Uliasz i prof. dr hab. Stanisław Sagan.

Wniosek specjalnej komisji o nadanie honorowego tytułu wyżej wskazanej osobie zawiera życiorys, a także informacje o zasługach w nauce i kulturze.

Zbigniew Kowalski – Etnograf, uczeń Prof. Józefa Burszty, absolwent UAM w Poznaniu – pasjonat, osoba wielkiej odpowiedzialności, bez reszty oddany swemu powołaniu. Znakomicie potrafi wprowadzać w świat tradycji, kultury ludowej i należących do nich wartości. Kształtować tolerancję wobec różnorodności i odmienności kulturowych. Budzić szacunek wobec wartości innych niż rodzime.

O takiej postawie wobec rzeczywistości kulturowej zaświadcza przede wszystkim realizacja Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” ( XX edycji ).

Stworzenie z emigrantów z Bukowiny rozsianych po całym świecie, a także tych, którzy żyją do dziś – Ukraińców, Rumunów, Żydów, Niemców, Polaków, Słowaków, Węgrów, Ormian, Rosjan – starowierców – wielkiej, dynamicznej, ważnej kulturowo, społecznie i artystycznie grupy ludzi tożsamych z wartościami istniejącymi na Bukowinie. Ludzi obszaru na pograniczu ukraińsko – rumuńskim zwanym „Europą w miniaturze” cechowało poszanowanie tradycji, tolerancja, wzajemne zrozumienie, pielęgnowanie swoich odrębności kulturowych.

Kontynuowania tych pięknych wartości podjął się Zbigniew Kowalski tworząc i organizując corocznie – od 1990 roku – wielki międzynarodowy festiwal, doroczne święto Bukowińczyków i bukowińskiej kultury ludowej.

Wśród międzynarodowej społeczności Bukowińczyków Zbigniew Kowalski jest niekwestionowanym autorytetem.

Ponadto jest twórcą i realizatorem wielu przedsięwzięć o zasięgu ponadregionalnym: Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych – eliminacje dla Polski Północno – Zachodniej, Pilskie Spotkania Folklorystyczne oraz Przegląd Dorobku Kulturalnego Pilskiej Wsi, Dni Kultury Niemieckiej.

Znakomicie potrafi dostrzegać wartości kulturowe środowiska w którym żyje. To on odkrył Polaków – emigrantów z Bukowiny w Jastrowiu, tworząc Zespół Obrzędowy Górali Czadeckich „Jastrowiacy” - laureata wielu najbardziej znaczących przeglądów i festiwali folklorystycznych. To dzięki Zbigniewowi Kowalskiemu powstał łemkowski zespół śpiewaczy, a Łemkowie spotykają się na uroczystej wigilii w Pilskim Domu Kultury. Od wielu lat współpracuje z Kołem Związku Ukraińców w Wałczu przy organizacji imprez kulturalnych oraz udzielając konsultacji miejscowemu zespołowi folklorystycznemu.

To on jest doradcą, konsultantem wszystkich zespołów folklorystycznych, teatrów obrzędowych w naszym regionie. Jego działalność jest przykładem, jak można łączyć miejscowe dziedzictwo kulturowe z wartościami kultury z dawnych ojcowizn, dostrzegać wartości innych narodowości.

Fragmenty działalności Zbigniewa Kowalskiego są w dostarczonych materiałach – wydawnictwach, folderach, wycinkach prasowych. Całość tkwi w sercach i umysłach ludzi, których przekonał i przekonuje, uczy jak pielęgnować, upowszechniać, pomnażać wszystko to co określa się mianem dziedzictwa kulturowego.

Umiejętności i kompetencje społeczne:

  • umiejętność współpracy w zespole,
  • umiejętność adaptacji w środowisku zróżnicowanym kulturowo,
  • łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność rozwiązywania problemów, dobra komunikacja - nabyte podczas długoletniej pracy w instytucji kultury i realizacji "Bukowińskich Spotkań"
Umiejętności i kompetencje organizacyjne:
  • doświadczenie w kierowaniu zespołami i zarządzaniu projektami
  • umiejętność planowania i ustalania celów
  • zmysł organizacyjny (doświadczenia w zakresie logistyki)
Typ działalności:
  • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  • kultura ludowa, folklor, organizacja przedsięwzięć kulturalnych

1987 - Nagroda im. Jędrzeja Cierniaka
1992 - medal „Zasłużony dla Miasta Piły”
1994 - odznaka Zasłużony Działacz Kultury
1998 - Brązowy Krzyż Zasługi
1999 - Nagroda Ministra Kultury i Sztuki
2002 - Srebrny Mikrofon Radia Merkury
2004 - odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej

Honorowy obywatel miasta Kympylung Moldowenesc

Redakcja strony internetowej Bukowina Wieloetniczna składa Panu Dyrektorowi Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu „Bukowińskie Spotkania” gratulacje z okazji otrzymania tytułu Doctora Honoris Causa. Życzymy dalszych sukcesów!

Więcej zdjęć - w Fotogalerie