projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa

U Polaków na Bukowinie

" "

W dniach 15-19 października w Czerniowcach odbyły się młodzieżowe warsztaty dziennikarsko-fotograficzne pod tytułem „Polacy na Bukowinie”. Ich organizatorem został Klub Stypendystów Fundcji „Semper Polonia” we Lwowie, a wsparcie finansowe okazała Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Patronat nad projektem objął Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polski we Lwowie.

Przedsięwzięcie odbyło się dzięki współpracy polskich towarzystw we Lwowie i Czerniowcach, dzięki czemu od samego początku towarzyszyła atmosfera integracji i wzajemnej życzliwości w poznawaniu się. Uczestnikami projektu stała się młodzież w wieku 15-24 lat: studenci lwowskich uniwersytetów oraz uczniowie polskiej Szkoły Średniej nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie. Już w Czerniowcach do młodzieży ze Lwowa dołączyła grupa składająca z ośmiu studentów Wydziału stosunków narodowych Czerniowieckiego uniwersytetu im. Jerzego Fedkowicza.

" "

Uczestnicy warsztatów zostali ciepło przyjęci przez Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach oraz Centrum „Wschodnia Szkoła Studiów Polskich im. Antoniego Kochanowskiego”. Prezes Towarzystwa, Władysław Strutyński, służył radą i pomysłami, okazał pomoc i nieocenione wsparcie w zorganizowaniu pobytu w Czerniowcach oraz spotkań uczestników warsztatów i liderów polskiego środowiska na Bukowinie. Przeprowadził również wykład o teraźniejszej działalności Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza.

" "

Z historią wspaniałych Czerniowiec i Rezydencją Metropolitów (obecnie Czerniowieckiego uniwersytetu im. Jurija Fed’kowycza) uczestników zapoznał doc. Andrzej Horuk, a o współczesnej sytuacji językowej i nauczaniu języka polskiego opowiedziała Łucja Uszakowa, nauczycielka języka polskiego Polskiej Niedzielnej Szkoły. Spotkania i wykłady odbywały sie w siedzibie Towarzystwa – okrasie ulicy Pańskiej - pięknym Domu Polskim.

W ciągu pięciu dni młodzież zwiedziła nie tylko Czerniowce, ale również ważne dla historii Polski miejscowości, m. in. twierdzę w Chocimiu i Kamieńcu-Podolskim, Okopy Świętej Trójcy, zapoznała się ze sztuką ludową w Kołomyjskim muzeum Huсulszczyzny i Pokucia im. J. Kobrynskiego, zobaczyła inspirujące bukowińskie krajobrazy w Wiżnicy i Storożyńcu. Przewodnikiem tych wycieczek i kierownikiem warsztatów dziennikarskich była redaktor naczelna Radia Lwów Teresa Pakosz. Pod jej pilnym kierownictwem uczestnicy warsztatów robili wywiady z Anielą Bielą - ostatnią Polką, mieszkającą w Okopach Świetej Trójcy; prezes Towarzystwa w Starej Hucie (Starej Krasnoszorze) – Katarzyną Drozdek, kierownikiem zespołu „Dolinianka” – Reginą Kałucką i młodymi jego artystami; prezes Towarzystwa – Marią Malicką, wiceprezes i nauczycielką języka polskiego w szkole w Piotrowcach Dolnych – Liwią Gawluk, i księdzem tamtejszego kościoła Adamem Bożkiem.

" "

W trakcie pobytu na Bukowinie młodzież ze Lwowa odwiedziła równiez miejsca pamięci narodowej i groby znanych Polaków, ktorzy żyli w tym kraju, m.in. Błogosławionej s. Marty Wieckiej. Hołd i kwiaty złożyli na cmentarzu przy pomniku poległym legionistom w Rarańczy (Ridkiwci), a na zapomnianych grobach cmentarza katolickiego w Kutach zapalili znicze.

Swe inspiracje pięknem architektury Czerniowiec i krajobrazami Bukowiny uczestnicy warsztatów przedstawili w pracach fotograficznych. Do spełnienia kierownictwa nad warsztatami przybył z Przemyśla dziennikarz i fotografik Jacek Szwic. W czasie zajęć zapoznał początkujących fotografików z maksymami tej sztuki, opowiedział o głównych zasadach i pomógł w przygotowaniu wystawy prac poplenerowych. Nieocenioną konceptualną i praktyczną pomoc i wsparcie w zorganizowaniu warszatatów fotograficznych okazała redaktor naczelna gazety „Lwowskie spotkania” Bożena Rafalska." " Wernisaż poplenerowej wystawy prac uczestników młodzieżowych warsztatów fotograficznych „Polacy na Bukowinie” odbędzie się w grudniu w galerii „Własna Strzecha”.

Na wspólnych spotkaniach z liderami bukowińskiego środowiska polskiego młodzież poznawała fundamenty i przejmowała doświadczenie tolerancyjnego współżycia w środowisku wielonarodowym na zasadach wzajemnej akceptacji i szacunku, omawiała problemy, istniejące w życiu polskiej społeczności na Bukowinie, a także pytania, dotyczące relacji Polaków, pochodzących z różnych regionów Ukrainy.

" "

Czerniowce pożegnały lwowską młodzież występem poety i muzykanta Jana Szejki w Domu Polskim. Pięć wspaniałych dni na Bukowinie minęły w mgnieniu oka, a jednak zdołały przynajmniej odrobinę zmienić każdego z uczestników i naprowadzić na pewne refleksje. Pomimo iż smutno było żegnać piekny bukowiński kraj, uczestnicy wrócili do Lwowa pełni wrażeń, nowych sił i pomysłów.

Natalia Juśkiw