projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa

V Bukowiński Festiwal Nauki

" " 09.01.2020

Bukowiński Festiwal Nauki rozpoczął swoją wędrówkę w 2015 roku. Jest to nowa propozycja dla uczestników Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu „Bukowińskie Spotkania” mająca na celu popularyzację wiedzy o Bukowinie, Bukowińczykach, bukowińskiej kulturze i historii. Oferta ta skierowana jest do różnych kategorii wiekowych.

W 2029 roku Bukowiński Festiwal Nauki, oprócz wykładów i prezentacji w Polsce (Lubań, Jastrowie, Mirosławiec, Zielona Góra), zawędrował do stolicy Bukowiny do Czerniowiec oraz do Bukowińczyków Berdiańska. Prezentacje odbyły się także w Piotrowcach Dolnych oraz w Bukareszcie, stolicy Rumunii. Na wszystkich spotkaniach obecni z wielkim zainteresowaniem słuchali wykładów, prelekcji, referatów, a także aktywnie brali udział w dyskusjach. W mienionym roku Bukowiński Festiwal Nauki spotkał się z niezwykłym zainteresowaniem wśród słuchaczy.

Przypomnijmy jedynie, że celem Bukowińskiego Festiwalu Nauki jest:

  • upowszechnienie wiedzy o Bukowinie jako regionie wielokulturowym oraz o innych regionach i środowiskach społecznych zróżnicowanych wewnętrznie;
  • oddolna integracja mieszkańców Europy Środkowej;
  • promowanie postaw otwartych, nastawionych na dialog i współpracę (przełamywanie poczucia obcości międzykulturowej i międzygeneracyjnej);
  • przełamywanie stereotypów i uprzedzeń wynikających z braku wiedzy o Innych.

" "

Bukowiński Festiwal Nauki to impreza popularyzująca naukę i jest planowana, jako wydarzenie cykliczne. Stanowi on wydarzenie popularyzujące naukę w zakresie wiedzy, dotyczącej zjawisk społecznych, kultury i dziejów, wiążących się z Bukowiną i Europą Środkową.

Pomysłodawczyniami Bukowińskiego Festiwalu Nauki są: Helena Krasowska z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Magdalena Pokrzyńska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.Hormonogram Festiwalu

Lech Suchomłynow