projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa

Zbigniew Kowalski 23 marca obchodzi swoje Urodziny

20.03.2011 Z_Kowalski
Nie ma prawdziwszej,
wspanialszej radości
Na świecie od tej, gdy widzi się 
Wielkie serce otwarte dla drugiego 

Johann Wolfgang von Goethe

Bukowińczyk w głębi duszy i serca Zbigniew Kowalski, dyrektor Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu „Bukowińskie Spotkania“ obchodzi 23 marca swoje piękne Urodziny. Z wykształcenia etnograf, uczeń profesora Józefa Burszty, absolwent UAM w Poznaniu – pasjonat, osoba wielkiej odpowiedzialności, bez reszty oddany swemu powołaniu. Znakomicie potrafi wprowadzać w świat tradycji, kultury ludowej i należących do nich wartości. Kształtować tolerancję wobec różnorodności i odmienności kulturowych. Budzić szacunek wobec wartości innych niż rodzime.

Znakomicie potrafi dostrzegać wartości kulturowe środowiska w którym żyje. To on odkrył Polaków – emigrantów z Bukowiny w Jastrowiu, tworząc Zespół Obrzędowy Górali Czadeckich „Jastrowiacy”. To dzięki Zbigniewowi Kowalskiemu powstał łemkowski zespół śpiewaczy, a Łemkowie spotykają się na uroczystej wigilii w Pilskim Domu Kultury. Od wielu lat współpracuje z Kołem Związku Ukraińców w Wałczu przy organizacji imprez kulturalnych oraz udzielając konsultacji miejscowemu zespołowi folklorystycznemu.

Stworzył z emigrantów Bukowiny rozsianych po całym świecie, a także tych, którzy żyją do dziś – Ukraińców, Rumunów, Żydów, Niemców, Polaków, Słowaków, Węgrów, Ormian, Staroobrzędowców wielkiej, dynamicznej, ważnej kulturowo, społecznie i artystycznie grupy ludzi tożsamych z wartościami istniejącymi na Bukowinie. Społeczność - na pograniczu ukraińsko-rumuńskim, zwanym „Europą w miniaturze” - cechowało poszanowanie tradycji, tolerancja, wzajemne zrozumienie, pielęgnowanie swoich odrębności kulturowych.

Kontynuowania tych pięknych wartości podjął się Zbigniew Kowalski tworząc i organizując corocznie – od 1990 roku – wielki międzynarodowy festiwal, doroczne święto Bukowińczyków i bukowińskiej kultury ludowej. Wśród międzynarodowej społeczności Bukowińczyków Zbigniew Kowalski jest niekwestionowanym autorytetem. Życzymy mu radości, zdrowia, sukcesów, poszanowania i zrozumienia wśród lokalnej społeczności o ważkości problematyki podjętej przez Zbigniewa.

Redakcja witryny internetowej www.bukowina.org.ua składa Ci serdeczne życzenia URODZINOWE. Sto lat!, Многая літа!, La mulţi ani!