projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa

Instytuty Bukowińskie

Oficjalna witryna Instytutu Bukowińskiego na Uniwersytecie w Augsburgu ( http://bukowina-institut.de/ ), którego działalność bezpośrednio relacjonuje z kwestią wielokulturowości tego regionu. Na stronie głównej czytamy: nacjonalizm i komunizm w XX wieku zniszczyły „Szwajcarię Wschodu” , dlatego Instytut Bukowiny w Augsburgu promuje i rozwija idee i doświadczenia współistnienia różnych narodów i grup etnicznych Europy Środkowej, w tym Bukowiny, w zjednoczonej Europie.

Strona posiada wiele odnośników do materiałów, publikacji i literatury odnoszących się do prolematyki mniejszości w Europie Centralnej, których analiza może przyczynić się do zrozumienia procesów zachodzących w społeczeństwach krajów postkomunistycznych.

Instytut realizuje szereg projektów niezwiązanych z Bukowiną lecz sprzyjających przemianom demokratycznym i reorganizacji systemów politycznych w Rosji, Polsce, Czechach, na Ukraine i Węgrzech.

Strona internetowa Instytutu Bukowińskiego w Augsburgu odsyła nas do witryny informacyjnej wielokulturowej orkiestry Instytutu Bukowińskiego, który jest projekcją wieloetnicznej mozaiki europejskiej ( http://www.bukowina-orchester.de/ ), gdzie szwabski wiolonczelista siedzi pomiędzy rosyjskiem harmonistą a perkusistą z Banatu za chorwackim skrzypkiem.

Oprócz znanych utworów Straussa, Offenbacha i Rubinsteina oraz starych melodii operetkowych, wiedeńskich walców, polek i mazurów, w repertuarze Orkiestry odnajdujemy też muzykę ludową ze Szwabii, południowo-wschodnich i wschodnich krajów Europy.

Podobne instytuty funkcjonują w Rumunii w Rădăuţi pod egidą Akademii Nauk ( http://institutulbucovina.ro/ ) i na Ukrainie, jako jednostka strukturalna Uniwersytetu w Czerniowcach ( http://www.bukowina-zentrum.org ). Pracownicy ukraińskiego Centrum Bukowinoznawstwa podkreślają, że ta kraina historyczna jest specyficznym kulturalno-historycznym regionem Europy. Często zmieniając przynależność państwową Bukowina akumulowała bogate pozytywne doświadczenia tolerancyjnego współistnienia ludzi różnych narodowości i wyznań. Z kolei totalitarno-nacjonalistyczne reżimy XX stulecia doprowadziły do zanikania i deformacji stałych tradycji etno-społecznych. Szczególnie negatywne skutki miały deportacje i represje wobec Żydów, Niemców, Ukraińców, Polaków, Ormian, Rumunów. Dlatego też Centrum pragnie odradzać, rozwijać i popularyzować dawne tradycje kraju.

O kierunkach działalności tych placówek naukowych wyraźnie mówią tematy konferencji, sympozjów, paneli i wystaw: „A propos Czerniowców”, „Bukowina 1775-1848”, „Austriacko-żydowska kultura w Czerniowcach”, „Transformacja i tożsamość. Złamy społeczne i formy etniczne na Bukowinie”, „Ewolucja świadomości na Bukowinie”, „Skutki rewolucji 1848 dla Bukowiny”.