projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa
Książka Magdaleny Pokrzyńskiej:Bukowińczycy w Polsce. Socjologiczne studium rozwoju wspólnoty regionalnej
Książka Magdaleny Pokrzyńskiej Bukowińczycy w Polsce. Socjologiczne studium rozwoju wspólnoty regionalnej. Wydana została w 2010 roku w wydawnictwie Uniwersytetu Zielonogórskiego. [więcej...]

 


 

książka pt.: Bukowina. Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu
Nową książka pt.: Bukowina. Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu [więcej...]

 


 

Monografia we współpracy ukraińsko-polskich autorów: Lidia Antoszkina, Oleksandr Hadynko, Helena Krasowska, Piotr Syheda, Lech Suchomłynow "Specyfika bukowińskiego pogranicza: historia kulturowego polilogu" [więcej...] :: [pobrać w formacie PDF]

 


 

Zygfryd Seula Gwarili na Bukowinie. Baśnie, legendy i historie prawdziwe wydana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w gorzowie Wielkopolskim, ss. 100. [więcej...]

 


 

Dziedzictwo kulinarne Górali bukowińskich Brzeźnica k/Żagania i okolicy, Żagań 2010, zebrała i opracowała Jadwiga Parecka [więcej...]

 


 

Helenа Krasowskа i Weronikа Jakimowicz Bukowina. Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo [więcej...] :: [pobrać w formacie PDF]

 

Zbigniew Greń Helenа Krasowskа Słownik górali polskich na Bukowinie
Bukowina Karpacka to region etnicznie ukraiński na północy i etnicznie rumuński na południu, zasiedlony w czasach monarchii Habsburgów przez Niemców, Polaków, Żydów, Ormian i inne mniej liczne narodowości. Autorzy Słownika osobiście doświadczyli wszystkich procesów towarzyszących zbiorowościom multikulturowym: wielojęzyczności, interferencji kulturowych i językowych. Oboje badacze – językoznawcy i socjolingwiści – mogli więc oprzeć obserwacje i wnioski na osobistym oraz rodzinnym doświadczeniu. Zbigniew Greń – z pogranicza czesko-słowacko-polskiego, Helena Krasowska z pogranicza ukraińsko-rumuńskiego. Słownik górali polskich na Bukowinie zawiera obszerny kilkutysięczny wykaz słownictwa górali polskich. Podkreślić należy również oryginalną wartość zebranego i przeanalizowanego materiału, jako faktów pozyskanych od żyjących jeszcze informatorów, mogących sięgać w swej pamięci do okresu międzywojennego i oczywiście późniejszych czasów. Słownik jest pierwszym i tak poważnym opracowaniem dotyczącym słownictwa tej specyficznej z wielu względów polskiej grupy etnograficznej. Z uwagi na cechy warsztatu naukowego jak również swoją interdyscyplinarność w podejściu do zjawisk kultury jest to bardzo wartościowe, ambitne i w pełni udane opracowanie. Słownik do nabycia w Slawistycznym Ośrodku Wydawniczym: http://www.ispan.waw.pl/sklep/index.php